Публикация

16 ноември – Световен ден за превенция на раковите заболявания

По отношение на онкологичната заболеваемост в света, тенденцията е нарастваща, както за света, така и в България. Жените до 45 годишна възраст боледуват по-често от рак от мъжете, като след тази възраст картината е обратна, съобщават от регионалната здравна инспекция.   НИЕ МОЖЕМ

1. Да вдъхновим действие, да вземем нещата в свои ръце.

Всички ние трябва да призовем правителството да изпълни своите отговорности, за да знаем, че работи активно за намаляване ранната смъртност, за повишаване качеството на живот на онкоболните и за увеличаване броя на излекуваните.

2. Да осъществяваме превенция.

Трябва да работим за изграждане на целесъобразно и адекватно знание за връзката между понятията „стил на живот“ и „рак“, което ще даде възможност на хората да направят здравословен избор. Поне в 1/3 от случаите чрез превенция може да се избегне разболяване.

3. Да променим разбирането за рак.

Правителството, училището, неправителствените организации, медиите могат да променят разбирането за рак и да разсеят митовете, защото всеки човек трябва да получава адекватна информация, качествена профилактика и грижа.

4. Да създадем здравословна среда на живот.

Училището и работното място трябва да поощряват създаването и утвърждаването на здравословни навици в ежедневния живот.

5. Да осигурим достъп до здравеопазване и грижи на всеки пациент.

Ние всички трябва да работим, за да осигурим реален достъп на всеки пациент до профилактика, лечение и грижи. Всеки човек има право да получи това, независимо от географския регион, в който се намира и финансовата стойност.

АЗ МОГА

1. Да направя здравословен избор на стил на живот.

Всеки от нас може да избере здравословния начин на живот, за да намали риска от рак.

2. Медицинските специалисти могат да ни информират за значението на ежегодните прегледи и важността на това, да полагаме грижи, за да има повече оцелели от рак.

3. Потърси помощ.

Болните и техните близки трябва да потърсят помощ, която ще им даде възможност да се справят по-добре.

4. Помагай на другите.

Като помагаш на болен от рак, правиш живота му много по-различен.

5. Ти имаш контрол върху пътя, който трябва да изминеш.

Болният от рак може да вземе контрола в свои ръце, като участва във всяко решение при лечението, изисквайки респект към избора си.

6.  Обичай и бъди обичан.

Болният трябва да потърси професионална помощ, за да съхрани качеството на живот за себе си, за своя партньор и за своите близки.

7. Бъди себе си.

С малко помощ болните от рак могат да се почувстват отново непроменени, отново себе си.

8. Работи.

Достатъчни са малко усилия, за да се върне болният успешно на работното си място.

9. Напиши историята си.

Споделяйки преживяванията и страховете си, оцелелите от рак мога да помогнат много на други, които в момента се борят с такова заболяване.

10. Говори за това.

Участвайки в разговори за рака, всеки отделен човек може да даде много сила на борещите се с това заболяване.

Автор: Harpar Kumar, CEO and Chairman of the Executive Board – Cancer Research UK


Коментари