Публикация

Игри – за децата ни … и за нас!

Делник: училището, домашната подготовка, допълнителните занятия по чужд език, спорт или някое от изкуствата – всичко това натоварва децата не по-малко то нас. Но дори да са изморени, така им се иска … да си поиграят!


А най много – да си поиграят заедно с нас! Защото да победиш татко или мама (или дори и двамата!) е доста по-трудно, отколкото да спечелиш някоя компютърна междузвездна война … А и ние, уморените родители, доскоро сме били деца и можем да си позволим понякога да се позабавляваме с някоя детска игра. И ако отделим десетина минути например по време на вечерята за някоя от описаните игри, ще се убедим, че децата ни често са по-наблюдателни и по-паметливи от нас!

„Какво липсва?”

Помолете детето да огледа добре масата и всичко, което има по нея, а после – да си затвори очите за малко. В това време махнете от масата някакъв предмет (да кажем, захарницата). А сега нека си отвори очите и познае какво липсва. Успя ли? А сега е ваш ред, скъпи родители: огледайте хубаво масата и си затворете очите. Изчакайте търпеливо детето да избере какво да скрие и да ви разреши да си отворите очите. А сега – какво липсва?

Малки хитрости:

  • Не казвайте на детето предварително, че ще играете. Нека то огледа масата и затвори очи, без да предполага какъв въпрос го очаква като ги отвори! Изненадата е най-сладкото нещо!
  • Нека първият предмет, който скриете, е нещо лесно забележимо. Колкото по-малко е детето, толкова по-голям трябва да е този предмет. Може дори да скриете собствената му чиния!
  • Като допълнителен стимул може да използвате солети, дребни сладки, стафиди или нещо подобно по ваш вкус за броене на точките. Но за повечето деца удоволствието от играта е толкова голямо, че не се нуждаят от награди.
  • Като усвоите играта в този вид, може да я усложните като използвате разместване или добавяне на нов предмет.
  • Играта може да се играе и на друго място, а и с други предмети (например колички или плюшени играчки).

Още една лесна игра:

„Познай по звук!”

1) Вземете виличка или лъжичка и почукайте леко по различни предмети на масата – например по чаша, чиния, вазичка … Вслушайте се в звука на всеки от тези предмети.

2) Помолете останалите „играчи” да затворят очите си. В това време почукайте по единия от предметите. Който пръв познае печели точка (или десерт!). Другият вариант е да изслушате мненията на всички участници в играта, а след това да съобщите правилния отговор.

Малки хитрости:

  • Започнете от малък брой лесно различими по звук предмети (например метален, стъклен и дървен предмет).
  • Като напреднете играта може да започва направо с познаване, т.е. от точка 2. Всички затварят очи освен един, който избира предмет и го почуква с лъжичка. Кой ли предмет от всички на масата издава такъв звук?

Още един вариант на играта: в няколко еднакви чаши (по възможност стъклени) налейте различно количество вода (или друга течност: чай, мляко, сок). Подредете ги последователно по количество течност и чуйте внимателно какъв звук издава всяка чаша при почукване. Най-ниско звучи най-пълната чаша (нека тя да е № 1), най-високо – най-празната (последната, например № 6). Вашето дете трябва по звука да определи по коя от чашите сте звъннали с лъжичка (да каже номера или просто да я посочи). Ако и този вариант не го затруднява, ще е добре да се посъветвате с музикален педагог. Най вероятно детето Ви има много добри музикални способности!

Може би и Вие имате любими семейни игри? Споделете опита си с нас , а чрез нас – с останалите родители! Весели игри!

Коментари