Публикация

​Деца с хронични заболявания и бременни могат да се консултират безплатно в УМБАЛ – Плевен

Джипита и акушер-гинеколози могат да изпращат за безплатна консултация деца с хронични заболявания и увреждания, и бременни жени


Деца с хронични заболявания и бременни могат да се консултират безплатно в УМБАЛ – Плевен

Джипита и акушер-гинеколози могат да изпращат за безплатна консултация деца с хронични заболявания и увреждания, и бременни жени

УМБАЛ – Плевен има сключен договор с Министерство на здравеопазването по «Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г.». От началото на октомври тази година работи Здравно-консултативен център за осигуряване на безплатно комплексно консултиране на деца с хронични заболявания и увреждания и бременни. Той се намира в Клиниката по педиатрия на ул. «Георги Кочев» № 8а, Първа клинична база.

Насочването на пациентите към Центъра се осъществява от личния лекар или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като прилага: информация и документирано становище за осъществените дейности, резултати от изследване, консултации и лечение и причините за насочоване на пациента към Центъра.

Програмата обхваща и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. и допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледа извършен по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 26/14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ.

За консултация за деца, информация и записвания: тел.: 064/886 403; 0888/010793; e-mail:dzdraveumbal@abv.bg

За консултация за родилки и бременни с патология на бременността, информация и записвания: тел.: 0898/243794; e-mail: dzdraveumbal@abv.bg

Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скриниг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена.

За повече информация и записвания: Медико-диагностична лаборатория по медицинска генетика всеки работен ден от 8.30 до 15,00 ч, на адрес ул.“Св. Кл. Охридски” № 1, Ректорат на Медицински университет, етаж 1, стая 143, тел. 064/884 274; 064/884 184;e-mail: genetics@umbalpln.com

Осигуряване на комплексно медицинско обслужване на деца с диабет. Осъществяват се дейности за комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания от експертна комисия, изготвяне на медико-социални планове за деца с хронични заболявания, изготвяне на анализ за степента на приложение на индивидуалните медико-социални планове.

За повече информация и записвания: Детски диабетен център на база Клиника по педиатрия при УМБАЛ – Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8а, тел./факс 064/886 509; e-mail: petrovachayka@yahoo.com, всяка сряда от 10,00 до 12,00 часа.

" }-->

Коментари