Публикация

НЗОК е взела предвид всички искания на болните от муковисцидоза при тяхното лечение

През миналата година оперативното ръководство на Националната здравноосигурителна каса проведе редица срещи с Асоциация „Муковисцидоза“, на които бяха дискутирани искания на пациентите за изработване на една специална пътека за тяхното лечение


По повод на пресконференция (16.11.2015 г., БТА), организирана от Асоциация „Муковисцидоза“ по случай Международния ден на болните от това рядко заболяване – 21 ноември, както и в отговор на некоректни аудиоклипове на пациентската организация спрямо институцията, тиражирани в предаванията на национални радиостанции, информираме следното:

През миналата година оперативното ръководство на Националната здравноосигурителна каса проведе редица срещи с Асоциация „Муковисцидоза“, на които бяха дискутирани искания на пациентите за изработване на една специална пътека за тяхното лечение.

Въпреки че болните имаха възможност да се лекуват по 9 клинични пътеки, въпреки че експертите на НЗОК многократно напомняха, че лечението само по една клинична пътека крие опасност от ограничаване на достъпа на пациентите до болнична медицинска помощ, особено на децата, по изрично настояване на пациентската организация, съвместно с националните консултанти, бе разработена отделна Клинична пътека (КП) за лечение на заболяването - №309 – „Муковисцидоза“.

Ограничаването на достъпа е обусловено от изискванията към лечебните заведения за болнична медицинска помощ в съответствие с медицинските стандарти за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти, за да могат да сключат договор с НЗОК за работа по КП №309. Въпреки това, исканията на пациентската организация бяха удовлетворени, като институцията положи всички усилия лечението на пациентите да бъде гарантирано.

Затова в диагностично–лечебния алгоритъм на КП при муковисцидоза с доминиращи белодробни прояви за болни, на които са предписани и отпуснати лекарствените продукти с международни непатентни наименования Tobramycin и Domasealfa за домашно лечение на муковисцидоза, заплащани от НЗОК, се допуска посочените лекарствени продукти да се използват за провеждане на лечение в болнични условия по време на хоспитализацията на лицата.

За да бъде осигурена на болните комплексна грижа, по инициатива на НЗОК, бе изработена и Клинична процедура №15 - „Диспансерно наблюдение при муковисцидоза“. Министърът на здравеопазването – д-р Петър Москов, направи предложение на няколко места в страната да може да се оказва комплексна услуга на страдащите от муковисцидоза, като лечебно заведение, изпълнител на клинична пътека № 309, задължително сключва договор и за клиничната процедура.

В извънболничната медицинска помощ за периода януари-септември 2015 г. НЗОК е заплащала домашното лечение на 187 здравноосигурени пациенти със заболяването Кистозна фиброза. Заплатени са 3 399 954 лв. за следните лекарствени продукти: Panzytrat, Kreon 25 000, TOBI Podhaler – 28, PULMOZYME от трите Международни непатентни наименования /INN/, включени в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Относно исканията на пациентската организация институцията да заплаща нов инхалаторен антибиотик, който не е включен в Приложение 1 на ПЛС, информираме, че - считано от 1 юни 2009 г., НЗОК не определя лекарствените продукти, техните цени и нивото им на заплащане. Това е в прерогативите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който е със статут на държавна комисия. Този орган утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и контролира цените на лекарствените продукти, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Коментари