Публикация

БЛС: Касата да няма право на едностранни решения по НРД


Българският лекарски съюз внесе в парламентарната Комисия по здравеопазване предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, според които НЗОК да не може да определя едностранно параметри от Националния рамков договор, ако няма съгласие между договорните партньори.

Според действащото законодателство здравната каса може да определя видовете, цените и обемите на медицинската помощ, условията и реда за сключване на договорите с лекарите, както и условията за предписване и получаване на лекарства.

Съгласно действащата правна уредба, рамковият договор се сключва не по-късно от деня на внасяне на проекта за бюджет на касата в Народното събрание. „На практика, това означава, че в сила влиза Национален рамков договор, който има неясни финансови параметри, и то още преди да бъде гласуван самият бюджет на НЗОК”, посочват от лекарския съюз.

Съсловната организация иска в случай, че не се постигне съгласие по рамковия договор в съответния срок или при ненавременно приемане на бюджета на НЗОК, от 1 януари следващата година да продължи да действа договорът от предходната година.

Предлага се също така цените на медицинските дейности да се индексират с официалния инфлационен индекс и да се обнародват в „Държавен вестник”.

Коментари