Публикация

Водещи хематолози обсъждат новостите на форум в София


От 18 до 20 септември в София ще се проведе Осмата национална конференция по хематология.
Водещи специалисти ще обсъдят съвременните методи на диагностика и лечение на лимфома, заболяване, с което у нас живеят около 3000 пациенти.

В последния ден на форума Българското сдружение на болните от лимфом организира инициатива по повод Световния ден за борба с лимфом (15 септември).

От 13:00 часа пред хотел "Хилтън" в София членовете на сдружението, хора, съпричастни с дейността му, както и участниците във форума ще
изпишат знака Y – символ на кампания под наслов „Улови бъдещето”, насочена към повишаване информираността за това заболяване.

„Нека заедно обърнем внимание на хората и институциите върху това, за съжаление, все по-широко разпространяващо се заболяване, като чрез тази кампания дадем не само повече надежда на хората, но и повече практически познания.

Така не само пациентите и техните близки, а и общопрактикуващите лекари ще се запознаят по-подробно със симптомите и съвременните начини на лечение на видовете лимфоми” – подчертава Пиринка Петрова, председател на Българското сдружение на болните от лимфом.

 

 

Коментари