Публикация

МУ-Варна бе домакин на работна среща по международен проект към Европейската комисия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването

Основните акценти на тази среща бяха два – първият бе подготовката на препоръки към Европейската комисия и вторият – структуриране на визията за устойчивост.


МУ-Варна бе домакин на работна среща по международен проект към Европейската комисия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването

На 11 ноември 2015 г. Медицински университет – Варна организира работна среща по проекта „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването" (Joint Action on Health Workforce Planning & Forecasting) по програма „Здраве" към Европейската комисия.

Модератори на срещата бяха ръководителят на Работен пакет 7 „Устойчивост" – заместник-ректорът при МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова, и програмният мениджър на проекта инж. Мишел Ван Хоегарден. В работната среща взе участие и Кералайн Хагер от Европейската комисия. Активно се включиха в дискусиите и програмният мениджър по човешки ресурси в здравеопазването към Европейския офис на Световната здравна организация – д-р Галина Перфелиева, ръководители и експерти от всички работни пакети по проекта от различни държави, както и експерти от Министерство на здравеопазването на Испания – Карлоз Санчез и Каролина Родригез, и Министерство на здравеопазването на Великобритания – Крис Скотър.

Основните акценти на тази среща бяха два – първият бе подготовката на препоръки към Европейската комисия и вторият – структуриране на визията за устойчивост. Препоръките са разпределени в 2 групи - технически и политически. Те ще бъдат изложени пред Европейската комисия след приключване на проекта заедно с идеята за изграждане на Европейска мрежа на експерти по планиране на човешките ресурси. Те участват в решаването на конкретни задачи в здравеопазването на различните страни от Европа, както във формиране на политики, касаещи проблемите с недостига на здравни специалисти.

В края на срещата екипът на Медицински университет – Варна организира тематична междукултурна вечер на мястото на събитието на тема „Здраве, иновации и устойчивост“, на която партньорите от чужбина слушаха българска гайда, научиха какво е здравец, опитаха българска слънчева пита и шарена българска сол, учиха български думи и българска история. Любезен домакин на събитието беше хотел-галерия „Графит“ – Варна.

През февруари 2016 година в морската ни столица ще се проведе заключителна конференция по проект Joint Action, на която ще присъстват делегати от всички страни на Европейския съюз, включително и всички професионални асоциации в областта на здравето.

Коментари