Публикация

​Генеричните лекарства дават шанс за лечение на повече пациенти с рак на гърдата, високо кръвно и депресия

Ново голямо проучване IGES представи данни за ползата от тези медикаменти, която далеч не се изчерпва с по-ниската цена


Ново голямо проучване IGES, проведено съвместно от Европейската генерична асоциация (EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА*), и Германската асоциация по генерични и биоподобни лекарства (Pro Generika), описва с нови данни реалния принос на генеричните лекарства за три социалнозначими заболявания: хипертония, рак на гърдата и депресия. То бе представено на обща за двете организации пресконференция в Берлин на 16 ноември 2015 г. Проучването разкрива, че генеричните медикаменти са достъпни и оказват положително влияние върху спазването на терапията от страна на пациентите.

СЪЩОТО КАЧЕСТВО ЗА МНОГО ПО-МАЛКО ПАРИ

Конкуренцията при генеричните лекарства (една и съща молекула се произвежда от повече производители след отпадане на патента върху оригиналния препарат – бел. Ред.) подобрява съотношението качество-ефективност на терапията, а това дава възможност повече пациенти да получат лечение. Също така тя дава възможност на медиците да подобрят не само продължителността на живота, но и качеството му при големи групи пациенти при драстично по-малки разходи (някои терапии например падат от 50 000 евро на 7200 евро).

„Генеричните медикаменти носят големи ползи на пациентите – намаляват разходите им за постигане на добро качество на живота въпреки болестта, помага им да се придържат по-добре към назначеното лечение. Политиците трябва да направят повече, за да стимулират конкуренцията между генеричните лекарства, които, както показа проучването IGES, са основен двигател за достъпността“, изтъкна Ейдриан Ван ден Ховен, генерален директор на EGA.

76% ОТ ИЗПИСВАНИТЕ ЛЕКАРСТВА В ГЕРМАНИЯ СА ГЕНЕРИЧНИ

Волфганг Шпет, председател на УС на Pro Generika, също коментира резултатите от проучването: „Здравните системи в Европа досега оценяваха ползата от генеричните медикаменти главно като възможност за спестяване на разходи. Това обаче е само краткосрочна преценка. IGES показва, че ползата от тях може да се разглежда в различни насоки.

В Германия например много пациенти получават достъп до определени модерни терапии едва след изтичането на патента им. Достатъчно снабдяване на пациентите, ориентирано според медицинската преценка на нуждите им, става възможно само благодарение на падащите цени. Разходите се топят пък благодарение на конкуренцията между генеричните производители.

При рака на гърдата например IGES показва, че все повече пациенти получават необходимото им лечение при запазване или дори силно съкращаване на разходите. В Германия генеричните лекарства пестят на здравните каси след отпадане на патента до 77% от разходите.“ Според Шпет това е ясна полза от съотношение на ефективност спрямо разходите.

Германия е на едно от челните места в Европа, където генеричните медикаменти навлизат на пазара бързо и стимулират конкуренцията при цените. 76% от лекарствата, които се предписват на пациентите, са генерични. Това нарежда страната на едно от първите места в ЕС по този показател.

ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ЦЕНОВИ НАТИСК ВОДИ ДО ЛИПСА НА НЯКОИ ЛЕКАРСТВА

Според Шпет здравните каси в Германия се фокусират главно върху възможността за спестяване и се интересуват предимно от ниските цени. Това се отразява на атрактивността на пазара и отказва някои производители. Договорите за допълнителни рабати ускоряват концентрацията на пазара, допълва експертът. Като резултат се наблюдава стесняване на пазара и се създава опасност от затруднения с доставките в някои сегменти. Затова бихме искали да направим крачка напред с политиците и да признаем ценовия натиск като основна причина за липсата на определени лекарства, нещо, което отдавна е потвърдено и от експертите. На тази база ще се разработят подходящи решения, подчертава председателят на Pro Generika.

*БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България. ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.

Прикачени файлове

Резултати от проучването IGES

Коментари

Генеричните медикаменти са с доказано качество, ефикасност, безопасност и конкурентни цени.Съвременната лекарствена терапия е немислима без употребата на генерични медикаменти.

Ина  Димитрова
17 ное 2015 15:44

каквито и да са лекарствата касата да плаща изцяло за основното лечение, иначе няма смисъл!