Публикация

Микрохидринът - какво е и как въздейства (ЧАСТ 2)

Предварителните клинични изпитания показват, че употребата на микрохидрина като хранителна добавка благотворно влияе на здравословното състояние и спомага на естествената способност на организма за самолечение.


Микрохидринът - какво е всъщност и как той въздейства?

Разработена от Патрик и Хейл Фланагани в резултат на дълги изследвания, всяка капсула микрохидрин съдържа 250 mg силициев двуокис в наноколоидна форма, наричана микроклъстери на Фланагани, в които, състоящ се от разпрашени колоидни частици минерал е съединен с водород - най-малкият съществуващ в природата елемент. Всеки водороден атом в прахообразния микрохидрин е модифициран по такъв начин, че е способен да задържа слабосвързан допълнителен електрон (Н-); тези отрицателно заредени атоми на водорода организмът може да използва за неутрализация на свободните радикали. Микрохидринът е изключително стабилен и в сухо състояние може да запазва ефективността си много години.

Предварителните клинични изпитания показват, че употребата на микрохидрина като хранителна добавка благотворно влияе на здравословното състояние и спомага на естествената способност на организма за самолечение.

Повишаването на алкалността. При въвеждането в организма на тези модифицирани водородни атоми, всеки от които съдържа допълнителен електрон, стойността на рН на между- и вътреклетъчното пространство става повече алкална, като се затруднява полиферацията на “вредните микроби” и се благоприятства репликацията на дружелюбните за организма бактерии, като се предоставя на имунната система възможност ефективно да поддържа оптимално здраве. Важно е да се отбележи, че “вредните микроби” не се унищожават, както се случва при прием на антибиотици. По-точно микрохидринът подпомага да се създаде среда, в която за “вредните микроби” е по-трудно да се размножават. Много е важен фактът, че той не ги убива; при въздействие на антибиотиците върху недружелюбните бактерии, при тях се появява тенденция към мутации и те се превръщат в “супермикроби” - бактерии, резистентни (устойчиви) практически към всички антибиотици. В създаваната от микрохидрина среда ДНК и РНК от “вредните микроби” не се увреждат и затова не се нарушава процеса на рекомбинация - процесът, който води до възникване на мутации, явяващи се причина за резистентност към антибиотиците. В настоящия момент, по предположението на учените са необходими 5-7 години за разработването на нов антибиотик с широк спектър на действие, който да притежава активност спрямо тези “супермикроби”. Сега, употребявайки микрохидрин, вие формирате и усилвате имунната система по такъв начин, че тя да е ефективна, ако в бъдеще ще имате проблеми с подобни “врагове”.

Осигуряването на антиоксиданти. Слабосвързаният допълнителен електрон при водородните атоми, с каквито са наситени микроклъстерите, лесно се освобождава за неутрализация на опасните свободни радикали, които “бомбардират” клетките милиарди пъти дневно. Когато свободните радикали са неутрализирани, клетките, които обикновено са принудени да изразходват време и енергия за възстановяването си или за своята замяна, изразходват тази енергия за осъществяването на обичайните си клетъчни функции, например за синтез на инсулин, хормони или храносмилателна течност или за стимулация на имунната реакция. При адекватно ниво на антиоксидантите клетките претърпяват по-малко увреждания и се подновяват по-рядко, което намалява вероятността за възникване на мутации на клетъчно ниво, които могат да доведат до развитието на рак и други дегенеративни заболявания.

Учените, откриватели на микрохидрина, заявяват, че той е хиляди пъти по-ефективен, отколкото всеки друг от известните в момента антиоксиданти. Учените оценяват антиоксидантите по ОВП (окислително-възстановителния потенциал) или по броя електрони, който веществото може да отдаде за неутрализация на свободните радикали и за усилване на жизненоосигуряващите биохимични процеси в организма.

Понеже електроните са заредени отрицателно, колкото е по-висока (по абсолютна величина) отрицателната стойност на ОВП, толкова са повече електроните, които могат да бъдат отдадени от молекулата на антиоксиданта. Една капсула микрохидрин, разтворена в чаша вода (8 унции ≈ 240 мл), притежава невероятно висока стойност на ОВП - от -500 до -600 мВ! Нито един от известните антиоксиданти даже не се доближава до такива показатели. За вашето здраве това означава, че добавянето на микрохидрин към рациона супер зарежда течните среди на организма с жизнеосигуряващата енергия на електроните - енергия за неутрализация на свободните радикали и енергия, която на атомно ниво ускорява всяка важна биохимична реакция за осигуряване на организма с оптимално здраве.

Вътрешноклетъчната оксигенация. Микроклъстерната система за доставка на микроелементи подобрява снабдяването на клетките с кислород. Вътрешноклетъчната оксигенация е много важна за процеса на оздравяване.

Сега повечето от нас страдат от кислороден глад. Това означава, че даже ако в кръвта са адекватни нивата на кислород, вътре в клетките той недостига, а той е необходим за изпълнението на множество функции от клетките.

Задълбочава проблема и фактът, че в замърсените градове съдържанието на кислород във въздуха е намалено с около 50%. Когато сме на 20 години, ние сме способни да извличаме от въздуха 100%-во съдържащия се в него кислород. На 30 години тази способност намалява до 90%, на 50 - около 75%, а когато достигнем 80 години, тогава сме способни да усвоим около 68% от кислорода, съдържащ се във въздуха. В лабораторните изследвания на д-р Ото Варбург, лауреат на Нобелова премия за 1931 година, е демонстрирано, че по пътя на намаляване на кислородната концентрация в клетъчната среда 35% от здравите клетки при човека могат да се превърнат в ракови.

Повишаването на междуклетъчната проводимост. При високо съдържание в междуклетъчните течности на електрони и минерални вещества (за което способства микрохидрина) съществено се усилва обмена на информацията между клетките и животоосигуряващите биохимични взаимодействия на клетъчно ниво.

Енергията. Болшинството от хората, които употребяват микрохидрин, имат увеличена жизнена енергия. Това усещане е резултат от съчетанието на няколко биохимични ефекта.

Първо, в клетката се доставят повишено количество хранителни вещества.

Второ, енергията, с която клетките, в резултат на уврежданията от свободните радикали, не са разполагали за собствена регенерация, сега с помощта на микрохидрина се изразходва за собствена регенерация и изпълнение на други функции от клетките.

Трето, нивото на енергия се увеличава благодарение на допълнителния кислород, който получават клетките. Фактически, всяка клетъчна функция е възможна само тогава, когато в клетките е адекватно съдържанието на кислород.

Неутрализират се токсините, които постъпват в организма в резултат на ухапванията от отровни насекоми или животни, и токсините, отделяни от “вредните микроби”. Белтъчните молекули на токсините са заредени положително. Когато приемате микрохидрин, отрицателният йон на водорода се привлича като магнит към техния положителен заряд, при което токсините се неутрализират. Токсините, отделяни от “вредните микроби”, са именно тези вещества, които предизвикват следните симптоми: ставни болки, главоболие, болки в мускулите и отпадналост. “Вредните микроби” произвеждат тези токсини, за да променят биосредата по такъв начин, че в нея да им е по-лесно да се размножават.

Предупреждение. Ако сте ухапани от отровно насекомо или животно, или имате алергична реакция, незабавно потърсете медицинска помощ.

Подобряване усвояването на другите хранителни вещества. При приемане на микрохидрин с други видове хранителни добавки и такива с микроклъстери, на участъците на свързнаве става увеличаване усвояването на всички хранителни вещества, които се свързват с тези участъци.

Микроклъстерите на Фланагани – “система за доставка” на микрохидрин
Оптималното здраве не зависи от това, какво консумирате, какво количество витамини поемате или каква вода пиете. Реално имат значение хранителните вещества, които постъпват във вашите клетки от кръвоносната система. Микроклъстерите, явяващи се елемент от микрохидрина, това е “системата за доставка”, рязко увеличаваща усвояването на хранителните вещества от клетките.

Учените отдавна са установили, че ключът за оптимално здраве и дълголетие е в достатъчното снабдяване на организма с кислород и водород на клетъчно ниво. Преди създаването на микрохидрина тези знания са имали само теоретично значение.

Било е известно, че водородът лесно се усвоява от организма, но доставката на големи количества йони водород на клетъчно ниво без нарушаване на киселинно-алкалния баланс в биологичните течности е било невъзможно преди появата на микрохидрина.

Микроклъстерите на Фланагани са колоидни частици на силициев двуокис, предназначени за свързване с хранителни вещества, за да увеличат значително тяхното усвояване. Микроклъстерите притежават редица уникални свойства, които обяснява как те действат.

Първо, микроклъстерите са микрокристални колоидни частици силициев двуокис, които, за разлика от другите форми на силициев двуокис имат сферична форма и диаметър само 5 нанометра, това е най-малката колоидна частица от известните до сега. (Ако те се разположат линейно, тогава 2000 колоидни частици ще се поместят в диаметъра на една единствена червена кръвна клетка - еритроцит!) Това значително засилва усвояването, понеже всеки хранителен ингридиент, прикрепен към такива мънички колоидни частици, ще може лесно да прониква през стените на клетките.

Второ, колоидните частици микроклъстери на Фланаган притежават най-висок дзета-потенциал, който представлява отрицателен електрически заряд на частица микроклъстер. Колкото е по-висок дзета-потенциала, толкова е по-силно привличането на микроклъстера с положително заредените участъци на молекулите на хранителните вещества, това подобрява проходимостта и усвояването на хранителните вещества от клетките.

Трето, микроклъстерите на Фланагани намаляват повърхностното напрежение на течностите, което осигурява по-бързо и качествено усвояване както на мастните, така и на водоразтворимите хранителни вещества. Това е особено важно за усвояването на мастноразтворимите витамини A, D, Е и К и на други хранителни вещества от типа на омега-3-мастните киселини. Когато такова хранително вещество се свързва с частица микроклъстер, то се всмуква от лимфната система по-бързо, отколкото през стените на тънките черва. Това позволява на мастноразтворимите хранителни вещества да избегнат черния дроб при първия кръг на кръвообръщението, доставяйки директно в клетките значително по-висока концентрация на хранителни вещества.

Фактът, че с помощта на колоидните частици микроклъстерите на Фланагани могат да пренасят както мастно-, така и водоразтворими хранителни вещества, рязко увеличава възможността за доставка на хранителни вещества директно в клетката.

За кого е необходим микрохидринът?
Микрохидринът стимулира естествения стремеж на организма за самооздравяване. Наблюдавал съм при пациентите, приемащи тази хранителна добавка, положителни резултати при много заболявания. Разбира се нито една хранителна добавка не може да удовлетвори всички потребности на организма. За постигането на по-добри резултати аз препоръчвам да се включват в общата програма за оздравително хранене различни хранителни добавки.

Много мои пациенти са съобщавали за положителни резултати при приемане на микрохидрин при следните заболявания:

 • вирусни и бактериални инфекции;
  • сърдечни заболявания (в това число и стенокардия);
  • емфизема;
  • астма;
  • последствия от тежки физически натоварвания;
  • заболявания, свързани с тютюнопушенето;
  • хронични дегенеративни заболявания;
  • образуване на налепи по зъбите;
  • ухапвания от насекоми;
  • бактериални инфекции в устната кухина;
  • артрит;
  • последствия от хранене с високо съдържание на мазнини;
  • алергия към антибиотици;
  • кисти на влагалищните сухожилия;
  • липса на ясно мислене;
  • опасващ херпес;
  • артеросклероза;
  • стрес;
  • бронхит;
  • диабет;
  • пасивно тютюнопушене;
  • проблемна кожа;
  • заболявания на кръвоносната система;
  • лоша концентрация на вниманието;
  • брадавици;
  • депресия;
  • фибромиалгия;
  • хранително отравяне;
  • херпес в устната кухина и на половите органи;
  • импотенция;
  • епидермофития на стъпалото;
  • лимфедема;
  • остра кондилома.

  Какво количество микрохидрин е необходимо да се употребява?
  Хората, получаващи най-голяма полза от приема на микрохидрин, са тези, употребяващи го като хранителна добавка. Според мен той се явява най-ефективтата хранителна добавка от достъпните в настоящия момент такива от гледна точка на стойността й. Доброто здраве е винаги по-малко обременително както за човека, така и за портфейла му, от колкото разходите за лечение.

  Препоръчвани количества
  Отчитайки продължителността на клиничните изследвания препоръчваните за употреба количества могат да се преразглеждат и зависят от здравословното състояние. За база се приема една капсула, която съдържа 250 mg микрохидрин.

  Ежедневен профилактичен прием
  Установил съм, че 1-2 капсули ежедневно, приемани при възрастни и деца над 12 години, действат като екстраординарен антиоксидант, който отстранява вредното въздействие на замърсяванията на околната среда и стреса. Например аз приемам по една капсула преди закуска и една преди обяд или преди сън. Както и в случаите на прием на други хранителни добавки, резултатите могат да варират. Обаче при клиничните изпитания участниците често отбелязват повишаване на тонуса и подобряване на паметта вече след 20 минути от приема на микрохидрин.

  При въздействие на вируси и бактерии

  Аз препоръчвам да се приемат по 2-3 капсули 3 пъти дневно в продължение на 3-4 дни, ако знаете, че сте атакувани от вирусен грип или сте се простудили. Следвайте изложената по-надолу инструкция, ако са възникнали симптоми на инфекциозно заболяване. Ако имате опасна инфекция (например хепатит), незабавно се консултирайте с лекар.

  Бактериални и вирусни инфекции

  Приемайте по 2-3 капсули на всеки 4 часа. Аз и моите пациенти установихме, че при тези дози симптомите, предизвикани от патогенните микроорганизми, могат да бъдат силно отслабени, понякога даже след 20 минути. Запомнете, че микрохидринът не убива бактериите или вирусите, а само забавя продуцирането от тях на ентеротоксини в такава степен, че имунната ви система да може по-ефективно да се бори с тях. Затова докато “вредните микроби” са живи и се намират в организма, за избягването на рецидиви аз препоръчвам да се продължи приемането на микрохидрин още няколко дни след изчезването на първичните симптоми. Пациентите със симптоми на остра инфекция обикновено имат значително подобрение на състоянието си в пределите на 24-48 часа. Употребата на микрохидрин при първите прояви на простуда или хранително отравяне при много хора води до подобряване на състоянието за по-малко от след 2 часа.

  Респираторни заболявания, нарушено кръвообръщение и хронични дегенеративни заболявания
  Някои пациенти с респираторни заболявания или с нарушенно кръвообръщение са отбелязвали подобрение само след 2-10 дни при прием по 2 капсули 3 пъти дневно. При някои случаи облекчение настъпва почти незабавно. Много пациенти с хронични дегенеративни заболявания следвайки тази схема са отбелязвали симптоматично подобрение в рамките на 3-7 дни. За да се намали увреждащото въздействие на свободните радикали за кръвоносната система, свързано с употребата на богата на мазнини храна, се препоръчва да се приема по една капсула преди всяко хранене. (Моля да обърнете внимание: препоръчва се винаги да се поддържа количеството на употребяваните мазнини на ниво 30% или по-малко от общия брой калории.)

  Ухапвания от отровни насекоми и животни
  Аз препоръчвам да се приемат незабавно по 2-3 капсули. Да се повтаря приемането на всеки 4 часа.
  Предупреждение: Ако ви е ухапало отровно животно или насекомо, или е възникнала алергична реакция, незабавно потърсете медицинска помощ.

  Пушачи и лица, подложени на пасивно тютюнопушене

  Вследствие на благоприятното въздействие на микрохидрина като антиоксидант се препоръчва на пушачите и на лицата, редовно подложени на пасивно тютюнопушене, особено за децата, да го приемат ежедневно. Децата под 5 години могат да приемат по 1/2 до 1 капсула , от 5 до 12 години - 1-2 капсули, а за по-големите от 12 години и за възрастните - 2-3 капсули.

  Преди тежко физическо натоварване
  Понеже тежкото физическо натоварване способства за образуването в организма на свободни радикали, много мои пациенти преди работа, изискваща физическо напрежение, приемат от 1 до 3 капсули микрохидрин заради неговите превъзходни антиоксидантни свойства. Тази хранителна добавка също така създава благоприятни условия за постъпването в клетките на допълнителни количества кислород, с което се смекчават последствията от физическите натоварвания.

  Налепи по зъбите и заболяване на венците
  Да се разтвори една капсула в 4 унции (≈ 120 ml) пречистена вода. Този разтвор да се използва при миене на зъбите. С останалата вода да се изплаква устата и гърлото. Някои нанасят малки количества микрохидрин върху влажната четка за зъби и след това си мият зъбите. Тези хора казват, че по-рано не са имали толкова чисти зъби.

  За децата от 5 до 12 годишна възраст
  В качеството на укрепващо и профилактично средство на децата се препоръчва ежедневно приемане на 1/2 капсула. Микрохидринът може да се добавя в йогурт или ябълково пюре. За свалянето на остри симптоми на простуда или грип родителите могат да дават на децата по 1/2 до 1 капсула на всеки 4 часа в периода на бодърстване. Приемането е необходимо да продължи още няколко дни след изчезването на първичните симптоми.

  За децата под 5 години
  При остри симптоми на простуда или грип аз препоръчвам да се дава на децата в периода на бодърстване на всеки 4 часа от 1/4 до 1/2 от съдържанието на една капсула, смесено с ябълков или друг несладък плодов сок, ябълково пюре или йогурт. (Сместа може за кратко време да се разпени поради отделянето на водород.) Да се консумира веднага след разтварянето. Да се продължи приемането още няколко дена след изчезването на симптомите. В качеството на поддържаща доза да се дават по 1/2 капсули дневно.

  Взаимодействие между медикаментозното лечение и другите видове лечение
  Някои болни усещат поразителен ефект от съчетанието на изписания им препарат и приемането на микрохидрин. Затова при болните от инсулинозависим диабет следва внимателно да се контролира нивото на захарта в кръвта, понеже при употребата на тази хранителна добавка при някои случаи е необходимо да се намалят ежедневните дози на инсулин. Вследствие на мощното антиоксидантно въздействие микрохидринът може също така да неутрализира ефектите на някои химиотерапевтични препарати. Преди да се започне употребата му е важно да се разбере от вашия лекуващ лекар, дали вие преминавате курс на химиотерапия, не страдате ли от диабет или преминавате ли лечение във връзка с някакво друго заболяване.

  Детоксикация при употреба на микрохидрин
  Някои пациенти, които са имали симптоми на интоксикация вследствие от лечение с високи дози препарати или въздействие от токсично вещество, при употребата на микрохидрин са почувствали облекчение. Освен това, пациентите, имали в миналото проблеми с черния дроб или бъбреците, отбелязват бърза реакция на детоксикация или не са реагирали на благоприятното въздействие на микрохидрина. Ако симптомите на интоксикация са изчезвали е необходимо да се прекрати или намали приема му и да се увеличи ежедневния прием на вода до 10 и повече чаши пречистена вода. Вследствие на неприятните симптоми, свързани с процеса на детоксикация в организма, някои пациенти започват с 1/4 капсула микрохидрин дневно, като постепенно увеличават дозата. Ако се разтвори една капсула в чаша вода и се пие получения разтвор на малки глътки в продължение на 8 часа, тогава такъв прием лесно се понася.

  Ефективност и съхранение
  Микрохидринът (благодарение на микроклъстерната технология) притежава способността за продължително освобождаване, което му позволява да оказва въздействието си в организма в продължение на 8 часа. При клиничните изпитания съм установил, че той е най-ефективен през първите 4 часа.
  След смесването на микрохидрина с течност трябва да се приеме незабавно или да се съхранява в съд от тъмно стъкло, за да се изключи въздействието на пряката слънчева светлина. Ако се съхранява течността в прозрачен съд, тогава микрохидринът става неефективен в качеството си на антиоксидант, понеже под въздействието на слънчевата светлина загубва слабосвързаните допълнителни електрони.

 • Микрохидринът не заменя другите витамини и хранителни добавки
  Микрохидринът е разработен с цел да действа в съчетание с храната. Всеки хранителен компонент, необходим за организма, има определена функция, всички те заедно са необходими за запазване на оптималното здраве. Повече от 140 милиарда клетки в организма ежедневно се нуждаят от възстановяване или замяна. Затова на клетките са необходими разнообразни качествени хранителни вещества. Поради ниската хранителна ценност на хранителните продукти, значителното замърсяване на околната среда и стреса, аз препоръчвам на всички да употребяват ежедневно суперхраната - хранителна добавка, съдържаща хранителни вещества от растителен произход и микроелементи.

  Коментари