Публикация

Тютюнопушенето причинява ли рак на гърдата?

Американска статия твърди че цигарите предпазват от някои видове рак


Съвременния човек разтоварва стреса като пуши и доста са противоречиви всички наши проучвания по отношение на това дали тютюнопушенето причинява ракови заболявания. 

Коментари