Публикация

Защо пациентите трябва да се включват в клинични проучвания?

Проучванията дават информация за ефективността на съответните препарати


Това е единствения начин въз основа на научни факти  да се определи ефективността на дадено лечение.

Коментари