Публикация

Трети национален семинар на БУЛНОЗО ще бъде на тема Превенция и контрол на вътреболничните инфекции

Семинарът ще се проведе в УМБАЛ Света Анна в София на 26-27 ноември 2015 г.


УМБАЛ „Св. Анна“ – София ще бъде домакин на ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ „ Превенция и контрол на вътреболничните инфекции - елемент на качествени и безопасни медицински грижи”.

Семинарът ще се проведе на 26-27 ноември, 2015 г. в конферентния център на болницата. Официално откриване ще е от 13,00 часа на 26 ноември.

В центъра на програмата ще бъдат иновационните подходи и консумативи, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и разходите за болнично лечение. Ще бъдат дискутирани четирите основни типа инфекции, свързани с медицинското обслужване - ИСМО/ВБИ: инфекции на кръвообращението, вкл. катетър-свързан сепсис, вентилационна пневмония, инфекции на хирургичното място и уроинфекции, заедно със съответните ПАКЕТНИ МЕРКИ /БЪНДЕЛИ за всеки един от тях;

Идеята е да се дискутира необходимостта от промени в мисленето и практиките по превенция на инфекции, свързани с медицинското обслужване в контекста на Националния стандарт по ВБИ и последните нововъведния в европейски и международен аспект – внедряване на пакети/бъндели от превантивни мерки, специално насочени към инфекциите, свързани с основните инвазивни процедури в най-рисковите отделения като ОАИЛ , хирургия, инвазивна кардиология, урология и др.

В сесията на 27 ноември ще се проведе и една нова форма за приобщаване на медицинските специалисти към проблема – „БулНозо ФЕСТ”, посветен тази година на ХИГИЕНАТА НА РЪЦЕТЕ; предвижда се участие на болниците с локален проект, разработени обучителни материали, видео-клип, постер и др, вкл. конкурс с награди за най-добре представилите се.

Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции „БулНозо” обединява широк кръг професионалисти - лекари и сестри, медицински и немедицински специалисти: общо над 500 индивидуални и 35 колективни членове – университетски, областни, градски и специализирани болници от цялата страна.

С решение на УС на БулНозо, поредният 3-ти Национален семинар на „БулНозо Академия”, УМБАЛ„Света Анна” – София, беше утвърдена като лекционна и клинична база на Академията.

Прикачени файлове

Програма БулНозо

Коментари