Публикация

Трета международна среща по проект EU Be Active!

Завърши третата среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!, която се проведе в град Лудж, Полша. България бе представена от “Асоциация за развитие на българския спорт”.


В периода 04-ти и 07-ми ноември 2015 г. в град Лудж, Полша се проведе третата среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!. Проектът е кофинансиран по програмата „Еразъм +“ - КА2 -стратегически партньорства в сферата на спорта на Европейската комисия и е на обща стойност 78 630 евро. В срещата взеха участие партньорските организации от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Координатор на проекта “EU Be Active” е лекоатлетически клуб "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas".

Основната тема на обучението беше да се тества методологията, създадена по време на проекта, която има за цел да направи младите хора по-активни в една съвременна продуктивна Европа и да комбинира спорта с академичните предмети. По този начин учебната програма ще бъде по-интересна, атрактивна и динамична за децата. Самият тренинг включваше и работа с деца, която се проведе с методите на неформалното обучение – чрез множество ролеви игри, дискусии, разработване на проекти по иновативни идеи на участниците. От българска страна в проекта участваха Йоанна Дочевска (председател на УС на АРБС) и Ивайло Здравков (член на УС на АРБС), както и 4 деца на възраст 11 – 15 години – Никола Здравков, Мусалина Джалил, Николай Димчев и Валери Попов. По време на посещението, участниците обсъдиха подробно дейностите по проекта до момента, както и стратегията и наръчника за добри практики, които ще се подготвят по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!. Участниците от всички държави останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания. Всички бяха впечатлени от иновативните практики, които общината – домакин прилага за предотвратяване на напускането на града от страна на младите хора, както и привличане на нови младежи, които да се установят в град Лудж. 

Проекта „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен! включва редица дейности, сред които изследвания, конференции и местни дейности, които да спомогнат за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност на местно ниво. Последната дейност по проекта, която ще бъде насочена към популяризиране на резултатите от него, „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе на 5 декември 2015 г, за повече информация за дейността - вижте линка: http://www.bulsport.bg/i.php/news/view.html?nid=10694

" }-->

Коментари