Публикация

„Диабет без страх“ - нова пациентска организация се роди в Разлог

Ендокринологът д-р Георги Русков разказва приказки на децата с диабет, за да им обясни какво е то диабет. За да приемат диетата, той им казва, че само принцесите, фотомоделите и хората с диабет имат такава невероятна диета.


„Диабет без страх“ се роди като обединител на хората, засегнати от диабета или съпричастни към проблемите, които поставя диабета. Местните общности често са изпъстрени с предразсъдъци и страхове. 

За да ги преодолеят, членовете на новата организация  решават да ограмотяват и информират местните хора за това, че диабетът не е повод за страх и че човек може да съжителства с него, стига да знае законите, по които той се развива. Организацията стартира лекции в детските градини и за местната общност, за да повиши информираността на хората за диабета. Започват с обучение ЩО Е ТО ДИАБЕТ. Какво е храненето при диабет. Какво е лечението при диабет. Защо е нужно повече движение при диабет. Какви са усложненията при диабет. Защо диабетът е свързан с други болести. Профилактика на диабета и усложненията му.

След първите изяви на организацията Елена Бонкова:

Елена Бонкова, председател на "Диабет без страх", сподели: „Благодаря на всички за това, че показахме на всички, че хората с диабет не са сами. У нас се събуди надеждата за по-добър свят без страх. Това ни събуди. Това ни мотивира. С това започваме. Това ще правим. Започваме обучение на хората в Разлог. На медицински специалисти, на персонала в детските градини и училищата (учители, възпитатели). На хора с диабет и техните близки. На хора без диабет. Стига майчини сълзи! Сигурна съм, че заедно можем да променим света.“

Предстои ВТОРА ЛЕКЦИЯ, организирана от сдружението - на 12 ДЕКЕМВРИ – СЪБОТА, в 17,00 ЧАСА в кафе-ресторант ,,Телевизора". Тема на лекцията - Диабетно стъпало. Практическа част и допълнително обучение: инсулин - работа с писалка. Лектор - д-р Георги Русков.

Коментари