Публикация

Център за майчино и детско здраве вече работи в МБАЛ Бургас

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве е разкрит в МБАЛ Бургас. Целта му е да предлага комплексно обслужване на бременни, родилки и деца.


Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве е разкрит в МБАЛ Бургас. Целта му е да предлага комплексно обслужване на бременни, родилки и деца. Центърът е създаден по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020) и се финансира от Министерството на здравеопазването.

В центъра работят координатор, психолог и социален работник. Те оказват консултативна и психологическа подкрепа и при необходимост насочват към лекар-специалист. От помощта на Центъра могат да се възползват всички бъдещи и настоящи майки, независимо дали са били пациентки на МБАЛ Бургас. Към центъра могат да насочват свои пациенти и общопрактикуващите лекари. Той оказва съдействие за консултация със специалисти и в случаите, в които джипитата са изчерпали направленията си.

Голяма част от ангажиментите на центъра включват подкрепа на настанени в болницата жени с патологии на бременността, майки на недоносени деца, деца с увреждания, хронично-болни деца. Задача на специалистите е превенцията на изоставянето на деца, откриване на деца в риск и насочването им към други звена за подкрепа. Специалистите от центъра ще извършват и домашни посещения.

Центърът се намира на гърба на Хирургическия корпус на МБАЛ Бургас, там, където се помещава ТЕЛК-ът. Той работи всеки ден (без събота, неделя и официални празници) от 8 до 16.30 ч. Желаещите консултация могат да се свържат с центъра на тел.0877 454 056 или на електронен адрес zkcmdzmbalburgas@abv.bg .

Координатор на здравно-консултативния център е Вилияна Кирова. Освен квалификации в областта на здравните грижи и здравния мениджмънт, тя е специалист-логопед.

Коментари