МБАЛ Бургас получи супер апаратура за безкръвни операции
УМБАЛ Бургас АД
УМБАЛ Бургас АД
Лечебно заведение
МБАЛ Бургас получи супер апаратура за безкръвни операции

МБАЛ Бургас получи супер апаратура за безкръвни операции

МБАЛ-Бургас получи нова високотехнологична апаратура за безкръвни гинекологични и урологични операции по Проект "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.

МБАЛ-Бургас получи нова високотехнологична апаратура за безкръвни гинекологични и урологични операции по Проект "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.

Модерните апарати вече са внедрени в операционните на Бургаската болница. Те включват: ендоскопска система за урологично приложение, ултразвуков апарат за урология, лапароскопска апаратура за гинекологично приложение, автоматичен биопсичен инструмент и шест анестезиологични станции. Последните подават анестезия на пациента и го обдишват по време на операция. Подобно високотехнологично оборудване няма нито една друга болница на територията на Бургас и региона.

„Безкръвни операции се извършват от години в МБАЛ-Бургас, като това са поредните нови апарати, с които болницата разполага”, каза началникът на Родилно отделение д-р Антонио Душепеев.

Проектът за ранна диагностика на онкологични заболявания е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. По същия проект всеки момент ще бъдат пуснати в експлоатация и видеоендоскопска система за гастроентерологични изследвания и единственият в бургаска област дигитален мамограф. Центърът за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ-Бургас работи от април 2014 г. В него има още ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф (скенер), дигитална ехографска система, видеогастроскоп и др.

Мнения