Публикация

МБАЛ Бургас получи супер апаратура за безкръвни операции

МБАЛ-Бургас получи нова високотехнологична апаратура за безкръвни гинекологични и урологични операции по Проект "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.


МБАЛ-Бургас получи нова високотехнологична апаратура за безкръвни гинекологични и урологични операции по Проект "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.

Модерните апарати вече са внедрени в операционните на Бургаската болница. Те включват: ендоскопска система за урологично приложение, ултразвуков апарат за урология, лапароскопска апаратура за гинекологично приложение, автоматичен биопсичен инструмент и шест анестезиологични станции. Последните подават анестезия на пациента и го обдишват по време на операция. Подобно високотехнологично оборудване няма нито една друга болница на територията на Бургас и региона.

„Безкръвни операции се извършват от години в МБАЛ-Бургас, като това са поредните нови апарати, с които болницата разполага”, каза началникът на Родилно отделение д-р Антонио Душепеев.

Проектът за ранна диагностика на онкологични заболявания е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. По същия проект всеки момент ще бъдат пуснати в експлоатация и видеоендоскопска система за гастроентерологични изследвания и единственият в бургаска област дигитален мамограф. Центърът за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ-Бургас работи от април 2014 г. В него има още ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф (скенер), дигитална ехографска система, видеогастроскоп и др.

Коментари