Публикация

РЕЗЮМЕ: Ултразвукът при диагностиката на патологични състояния на дихателна система

Методия Секуловски, Ясен Мутафов, Жулиен Димитров, Георги Мутафов - КАИЛ на УБ "Лозенец", гр. София


Настоящата презентация цели да запознае аудиторията с физичните принципи и приложението на УЗ при изследване на дихателна система. Обръща се внимание на уникалността на УЗ изобразяване на белия дроб, поради факта, че комбинира характеристики на паренхимен орган, водна и въздушна среда. Демонстрирани са с визуални примери различни патологични находки: белодробен отток, пневмоторакс, хемо/хидроторакс, ателектази и се съпоставят позитивите и негативите на УЗ изследване със стандартните (рентгенови) методи на образната диагностика - Ро графия (Кугел) КТ. Разглеждат се възможностите за диагностика на БТЕ с УЗ, без прилагане на методите на ехокардоиграфията. Представени са възможностите на УЗ за проследяване на функцията на диафрагмата, свързаните с нея патологични състояния и възможностите за предсказване на успеха за отвикване от апаратна вентилация. Представена е техника за пунктиране на плеврален излив под директен ехографски контрол. Представяме препоръките за "изследване при леглото на пациента" на международен авторски колектив (International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound - Intensive Care Medicine, April 2012, Volume 38, Issue 4, pp 577-591, Date: 06 Mar 2012) и диагностичен алгоритъм.

" }-->

Коментари