Публикация

РЕЗЮМЕ: Терапевтични конфликти при хемодинамично нестабилни пациенти

доц. Георги Царянски, дм, КАИЛ УМБАЛ "Св. Екатерина" - София


Оценката на хемодинамиката при нестабилни пациенти е от решаващо значение за навременността и ефективността на терапевтичните въздействия. В основата си поведението е свързано с оптимизиране на кислородната транспортна система и оценка за адекватността на системната хемодинамика към тъканните кислородни нужди. Този фундаментален принцип, макар и ясно дефиниран, в ежедневната клинична практика непрекъснато се поставя на изпитание. В работата си лекарят-интензист не рядко трабва да решава ситуациии да избира поведение между диаметрално противоположни клинични доктрини. Най-чест пример за това е инфузионното лечение при пациенти с ARDS. Това и други страни на клиничната практика се дискутират и в заключение се изтъква, че изборът на лекаря е за най-малко рисковото лечение.

" }-->

Коментари