Публикация

РЕЗЮМЕ: Видеоасистирана интубация на трахеята при пациенти с анамнеза за трудна интубация и такива с клас по Mallampati 4. Пет клинични случая.

М. Матеска, Пл. Нейчев, В. Огнянова, Ст. Миланов, Г. Георгиев - УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"


Цел: Да се представят предимствата на видеоасистираната интубация на трахеята.

Материал и метод: Представени са пет клинични случая със снимков и видео материал. И петимата пациенти са с клас по Mallampati 4, като всички са с анамнеза за предходна трудна или невъзможна оротрахеална интубация.

Изводи: Видеоасистираната интубация на трахеята е надежден и атравматичен метод, намаляващ напрежението на анестезиолога и осигуряващ спокойствие при увода в обща анестезия.

Коментари