Публикация

Две успешни трансплантации на стволови клетки извършиха в УМБАЛ „Свети Георги“

Интервенцията се прави за първи път от екипа на Клиниката по клинична хематология в Пловдив


Екип на Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Свети Георги“ извърши успешно през месец октомври първите две автоложни стволовоклетъчни трансплантации при пациенти с агресивен лимфом и мултипен миелом. Това съобщи проф. Стефан Горанов, началник на лечебното звено.

Всички етапи на трансплантационната програма от събирането на стволовите клетки, тяхното замразяване, подготовката на пациентите, провеждането на предварителните химиотерапевтични режими, трансплантацията на стволовите клетки и медицинските дейности в посттрансплантационния период преминаха успешно. Пациентите са изписани с възстановено нормално кръвотворене и без болестни симптоми.

В момента в напреднала фаза на предтрансплантационната програма са още 7 пациенти със злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи. Те се подготвят за интервенциите в Центъра за стволовоклетъчна трансплантация към клиниката.

Коментари