Публикация

„Леглото” вече няма да е критерий за работата на болницата


В Стратегията за преструктуриране на болничния сектор се предвижда постепенно въвеждане на реални измерители на болничната дейност. 

Поетапно ще се  преминава от легла за интензивно към легла за продължително лечение. Според представената от д-р Ивайло Ваклинов  от НЗОК стратегия предстои децентрализирането на здравните услуги, на основата на 6-те еврорегиона за  планиране.

Във  всеки район ще има по една еврорегионална болница, която ще е и областна.  Тя ще предоставя всички медицински услуги плюс високотехнологичните специалности като неврохирургия, кардиохирургия, онкология.

Регионалните болници ще са на базата на досегашните областни, с основните медицински и хирургични услуги, както и със звено за спешна помощ.


Местните болници ще имат диагностично звено, структури по вътрешна медицина. Гинекологичните и хирургичните дейности в тях ще са в зависимост от демографските условия и наличието на специалисти.
Бъдещето на специализираните болници е да бъдат интегрирани физически в регионалните, като така ще се осигурят и интегрирани грижи за пациентите.

Коментари