Публикация

Предстои оптимизиране на националната здравна карта


То ще бъде по посока на минимален брой лечебни заведения и ще се основава на регионалната здравна карта.

Регионалната здравна карта ще се изгражда чрез идентификация и съответствие на медицински стандарти, кадрово осигуряване, регионална специфика, професионално съответствие.

Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев пред журналисти при представянето на основните насоки в болничното преструктуриране.
Предвижда се във всеки еврорегион на страната да има по една високотехнологична болница. Постепенно ще се върви от принципа на клиничните пътеки към диагностично свързани групи.

Вече има 8 пилотни области по преструктуриране и изграждане на здравна карта  - Габрово, Ловеч, В.Търново, Русе, Бургас, Ст. Загора, Благоевград, Кюстендил.
В спешната помощ освен подновяването на автомобилния парк се предвижда покриването на страната с 6-8 травмацентъра с поливалентна гама от специалисти.

В момента в България има най-вече кадрови дефицит, затова МЗ работи по това направление по проект с Израел. Планира се и 5-дневно интензивно обучение на персонала от системата на спешната помощ.

Има идея за създаването на специален финансиращ пакет за тежките реанимационни отделения, а при инфекциозните болници да се въведе държавно субсидиране. Няма логика от тях да се очаква да печелят от оборот – те трябва да осигуряват добро лечение и постоянна готовност за реакция при епидемии, подчерта д-р Митрев.

Коментари