Публикация

Още 18 организации ще работят за превенцията на СПИН и туберкулоза


Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза към Министерския съвет е одобрил 18 неправителствени организации за работа сред хора, уязвими към двете заболявания.

По програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” нови договори ще бъдат сключени с общо 16 неправителствени организации по четири компонента на програмата. За намаляване на уязвимостта към ХИВ сред ромите ще работят сътрудници от сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение”. За понижаване на  уязвимостта към вируса сред проституиращи мъже и жени в Хасково ще бъде насочена дейността на фондация „Български център за джендър изследвания”, а в Русе - сдружение „Здравеопазване и превенция на хора в риск”.

За първи път от действието на програмата две фондации ще работят сред общността на хомо- и бисексуалните мъже във Варна и Пловдив – съответно „Ес О Ес семейства в риск” и „Авис Вита”. Досега тези дейности се изпълняваха само в София.

С други 11 неправителствени организации ще бъдат подписани договори за дейности по превенция на ХИВ сред младите хора в най-голям риск (15 – 24 г.). В 11 общини ще бъдат създадени клубове, в които младежи ще обучават своите връстници. Те ще работят за превенция на ХИВ сред деца, лишени от родителска грижа, тийнейджъри, които не посещават редовно училище, деца и млади хора от социално слаби семейства.
На заседанието на Националния координационен комитет е решено програмата да започне да действа и на територията на община Ловеч. Предстои там да бъдат обучени сътрудници за работа с рискови групи.

Вече шеста година програмата „Превенция и контрол на ХИВ /СПИН”, която е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, работи с над 30 неправителствени организации. Само за първите шест месеца на 2009 г. те са достигнали до над 13 хиляди представители на уязвими групи – лица, употребяващи инжекционно наркотици, проституиращи мъже и жени, хомо- и бисексуални мъже, както и роми. За този период сред целевите групи са раздадени близо 300 хиляди презерватива.

Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” разширява дейността си с включването на две нови неправителствени организации – „Фондация за  регионално развитие – Рома 1995” – Пловдив, и читалище „Романо дром” - Добрич.

Коментари