Публикация

Преподаватели от МУ-Варна със сертификати за „Master Trainer” на UNICEF

5-дневно интерактивно обучение


Преподаватели от МУ-Варна със сертификати за „Master Trainer” на UNICEF

Подготовка на експерти, които да обучават патронажни сестри за подкрепа на семействата за опазване на здравето, насърчаване на развитието и закрила на децата, както и подготовка на специализирани обучителни модули бе целта на провелия се от 26 до 30 октомври в Белград, Сърбия, тренинг на UNICEF (CEE/CIS Regional Training of Master Trainers). Обучението се водеше от представителите на UNICEF – Bettina Schwethelm и Michel Saint-Lot, представител на International Step by Step Association – Zorica Trikic, и преподавателят по клинична психология от Nottingham University Kevin Browne. Участие взеха специалисти от над 20 държави в Европа. 

В 5-дневното интерактивно обучение се включиха директорът на Филиал Шумен към МУ-Варна проф. Соня Тончева, ръководителят на Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна доц. Силвия Борисова и заместник-директорът на Филиал Шумен Севджихан Еюбова. Заедно с колеги те подготвиха и водиха работни групи по теми от ранното детско развитие – привързаност, игрови умения, включване на бащите. Бе представен и опитът на МУ-Варна от съвместния проект с UNICEF за обучение и супервизия на медицински специалисти в разкритите Центрове за майчино и детско здраве в градовете Сливен и Шумен, където медицински сестри и акушерки предоставят патронажни услуги за семейства с деца до 3-годишна възраст.

Коментари