Публикация

Медицински университет – Плевен започва прием на документи за зачисляване на специалност ”Обща медицина”

До 30 ноември е срока за подаване на документи


Медицинският университет в Плевен започва прием на документи за зачисляване на специалност ”Обща медицина”. Документите се подават в срок до 30 ноември в Център за Следдипломно обучение при МУ-Плевен, ул.”Св.Климент Охридски” № 1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет.1 от 13 до 17,30 ч. – всеки работен ден и от 8,30 до 12,30 ч. – събота и неделя. Кандидатите подават следните документи : заявление по образец; копие от диплома за висше образование; копие на свидетелство за призната специалност (при наличие на такава); копие от документ за самоличност; удостоверение за членство в съответната съсловна организация; съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г., когато дипломата е издадена от друга държава; документ за платена такса за участие в конкурса. Образец на заявлението за кандидатстване може да намерите на електронния адрес на МУ-Плевен – www.mu-pleven.bg.

Коментари