Публикация

Проверки за решенията на ТЕЛК в Пловдивско


Представители на Министерството на здравеопазването, на Националната експертна лекарска комисия и на Регионалния център по здравеопазване от днес извършват съвместна проверка в 10-те ТЕЛК в Пловдивска област.

Това съобщи директорът на центъра д-р Георги Божиков.

На произволен принцип ще бъдат проверявани издаваните експертни решения от различните комисии, както ще бъдат гледани и досиета и медицинска документация на временно нетрудоспособните граждани.

Директорът на РЦЗ-Пловдив припомни, че се подготвят промени и в нормативната уредба, засягаща експертизата, като районните центрове трябва да дадат и свои предложения за  корекции в закона.

Според д-р Божиков, в момента на всяко от трите нива на процедурата - личен лекар, лекарска комисия и ТЕЛК, има спорни моменти, които налагат промяна и в законодателството.

 

Коментари