Публикация

Предстояща пресконференция и семинар по повод откриването на лаборатория „3D технологии в стоматологията“

27 ноември 2015 година (петък) от 12:00 часа


Ръководството на Медицински университет – Варна

има удоволствието да Ви покани на пресконференция


по повод откриването на лаборатория „3D технологии в стоматологията“, осъществена по Проект № ДФНИ Б02/19 от 19.12.2014г. с Бенефициент МУ-Варна „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ и Финансова подкрепа от ФНИ към МОН на Република България.

Пресконференцията ще се състои на 27 ноември 2015 година (петък) от 12:00 часа в зала „Доц. д-р Д. Клисаров“ във Факултета по дентална медицина на адрес бул. „Цар Освободител“ 84.

Покана

Коментари