Публикация

Противогрипна ваксинация при медицинските работници и ключови факти за общопрактикуващите лекари в Европа (резюме)

Препоръките осигуряват информация относно самото заболяване и неговата тежест, спират се накратко върху диагнозата на заболяването и наблягат върху вакси­нацията против сезонен грип като основен метод за предпазване от грип и за редуциране на тежестта му на протичане


А. ГАЛЕВ,дм - НПЦВЕХ-ВМА

Информираността на медицинския персонал за противогрипна ваксинация е изклю­чително важно. За период от две години епидемиолози от различни европейски страни анализираха приетите за изпълнение в отделните страни-членки на ЕС нормативни до­кументи, отнасящи се за ваксиниране на населението и на целевите групи срещу сезонен грип. В резултат на обсъждането се стигна до разработване на препоръки за ваксинация против сезонен грип, които предоставяме на вниманието на лекарите и медицинските сестри. 

Препоръките осигуряват информация относно самото заболяване и неговата тежест, спират се накратко върху диагнозата на заболяването и наблягат върху вакси­нацията против сезонен грип като основен метод за предпазване от грип и за редуциране на тежестта му на протичане. Подробно са разгледани най-често задаваните въпроси за противогрипната ваксинация и методите и средствата за обхващане на рисковите групи население.

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Грип Медицински сестри Грип общопрактикуващи лекари д-р Андрей Галев VII Национална конференция по медицински персонал БСМП противогрипна ваксинация

Коментари