Публикация

Нозокомиално неясно фебрилно състояние

сп. Медицински преглед, 2015, бр. 6, стр. 5-8


Баймакова М. Нозокомиално неясно фебрилно състояние. Медицински преглед, 2015, № 6, 5-8.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

25 ноември 2015

Прикачени файлове

28_Baymakova.pdf

Коментари