Публикация

БФС: Отпускането на лекарства в пощите е незаконно


Българският фармацевтичен съюз се обяви срещу пилотния проект за отпускане на лекарствени продукти в клоновете на „Български пощи” в областите Смолян и Благоевград. Според съсловната организация, това е грубо нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

„Търговия на едро с лекарствени продукти (разпространението им чрез специални автомобили) има право да извършва само лице, получило разрешение от министъра на здравеопазването по реда на ЗЛПХМ, като последното се отнася и до търговията на дребно”, посочва фармацевтичният съюз.

Организацията е инициирала проверка в регистрите на Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по лекарства. Установено е, че пощенските клонове в двете областите не са регистрирани като лица по смисъла на чл. 222, ал. 1 или на чл. 238 от закона.

Председателят на БФС Мирослав Ненчев е изпратил уведомително писмо до министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, до министър-председателя на Бойко Борисов и до главния прокурор Борис Велчев, в което изразява своята надежда, че компетентните органи ще предприемат съответните действия.

При срещи с министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев и с председателя на комисията по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов председателят на съсловната организация е получил тяхното уверение, че няма да бъде допуснато нарушение на българското законодателство.

„Ако това не бъде направено УС на БФС ще бъде принуден да сезира Европейската комисия”, допълва фармацевтичният съюз.

Коментари