Публикация

БФС: Отпускането на лекарства в пощите е незаконно


Българският фармацевтичен съюз се обяви срещу пилотния проект за отпускане на лекарствени продукти в клоновете на „Български пощи” в областите Смолян и Благоевград. Според съсловната организация, това е грубо нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

„Търговия на едро с лекарствени продукти (разпространението им чрез специални автомобили) има право да извършва само лице, получило разрешение от министъра на здравеопазването по реда на ЗЛПХМ, като последното се отнася и до търговията на дребно”, посочва фармацевтичният съюз.

Организацията е инициирала проверка в регистрите на Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по лекарства. Установено е, че пощенските клонове в двете областите не са регистрирани като лица по смисъла на чл. 222, ал. 1 или на чл. 238 от закона.

Председателят на БФС Мирослав Ненчев е изпратил уведомително писмо до министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, до министър-председателя на Бойко Борисов и до главния прокурор Борис Велчев, в което изразява своята надежда, че компетентните органи ще предприемат съответните действия.

При срещи с министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев и с председателя на комисията по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов председателят на съсловната организация е получил тяхното уверение, че няма да бъде допуснато нарушение на българското законодателство.

„Ако това не бъде направено УС на БФС ще бъде принуден да сезира Европейската комисия”, допълва фармацевтичният съюз.

" }-->

Коментари