Публикация

Кайсиеви ядки? Не, благодаря!

​2 горчиви кайсиеви ядки е лимитът на ден за възрастни, децата да се въздържат от консумация.


От известно време насам кайсиевите ядки с горчив вкус се предлагат, най-вече в интернет пространството, за директна консумация. На места дори се говори, че те помагат срещу ракови заболявания. Все още обаче липсват научно обосновани доказателства за тяхното лечебно действие. Всъщност консумацията на кайсиеви ядки може да доведе до сериозни натравяния, които при по-голямо погълнато количество могат да имат дори смъртоносен изход.

Токсичното действие на горчивите кайсиеви ядки се дължи на веществото амигдалин. От амигдалина по време на консумация и в процеса на храносмилане се освобождава циановодородна киселина (цианид). С малки количества организмът може да се справи посредством обмяната на веществата. Когато става въпрос за сериозни отравяния, без колебания учените посочват като максимално допустимо количество консумацията на 2 големи горчиви кайсиеви ядки. От тази гледна точка Германският институт за оценка на риска (ГИОР) съветва потребителите да не приемат повече от 2 горчиви кайсиеви ядки на ден или изцяло да се откажат от консумирането им.

Специалистите от ГИОР са на мнение, че опаковките, в които се предлагат кайсиеви ядки за директна консумация, трябва да съдържат указания за възможните рискове за здравето и за препоръчителното максимално количество. С оглед предотвратяване на риска от отравяне при деца горчивите кайсиеви ядки би следвало да се предлагат в малки опаковки.

Оценката на риска от консумацията на кайсиеви ядки с горчив вкус е извършена от ГИОР в резултат на нарасналото им предлагане в интернет пространството през последните месеци.

А ето и резултатите от нея:

Горчивите кайсиеви ядки са естествен източник на големи количества амигдалин. Отделяната по време на консумация и храносмилане циановодородна киселина може да доведе до остри отравяния при деца и възрастни, а при по-високи дози и до смърт.

Горчивите кайсиеви ядки, предназначени за директна консумация, би следвало да са снабдени с указания за съществуваща опасност от натравяне дори при консумация на ограничени количества от тях. Ако липсва подобно указание, то продуктът не може да бъде възприет като безопасен. Малките опаковки биха могли да ограничат риска за здравето, особено при деца.

Рисковият профил има за цел да визуализира становището на ГИОР. Той не е замислен с цел да прави паралел между рисковете. Рисковият профил следва да се разглежда само в непосредствена връзка с изготвеното становище.

Ред В – Вероятност за увреждане на здравето: Налице са данни за тежки отравяния при хора след консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки

Ред С – Степен на увреждане на здравето: При консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки са възможни тежки отравяния и дори смърт

Ред Е – Контролируемост от страна на потребителите: Възрастните не бива да консумират повече от 2 горчиви кайсиеви ядки; Децата следва да се откажат от консумацията на продукта

Обосновка на твърденията

Оценка на риска

Традиционно кайсиевите ядки се използват при промишлено производство на персипан (продукт, подобен на марципана, но произвеждан от горчиви кайсиеви и прасковени ядки в комбинация с пудра захар и други съставки). Процесът на образуване на циановодородна киселина при производството на персипан подлежи на контрол съгласно Регламент (ЕО) № 1334/2008 относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни. Горчивите кайсиеви ядки, използвани при производството на персипан, не са ядливи поради високото съдържание на отровното вещество амигдалин в тях. Те се отглеждат специално за целта с оглед постигане на типичния горчиво-трапчив вкус на персипана. Тъй като при смесване с вода амигдалинът образува отровна циановодородна киселина, в процеса на производство посредством различни методи (напр. чрез нагряване) той бива разрушен или извлечен от ядките.

Горчивите кайсиеви ядки съдържат естествени цианиди, които представляват соли на циановодородната (синилната) киселина. Количеството им е до 4 mg на g ядка, което отговаря на макс. 1,5 mg циановодородна киселина в една кайсиева ядка със средна големина и на макс. 3,0 mg в голяма кайсиева ядка. От амигдалина по време на и след сдъвкване на ядките вследствие разграждането на дизахарида гентобиоза се освобождавабензалдехидцианхидрин, от който лесно се получава циановодородна киселина.

Влиянието на токсичната доза от горчиви кайсиеви ядки зависи, както и при други цианидни глюкозиди, от бързината на освобождаване на цианид от амигдалина по време на дъвчене, съотв. смилане на храната под влияние на чревната флора. Резорбираният в червата цианид се преобразува в по-малко токсичния тиоцианат. Остра симптоматика се появява тогава, когато резорбираното количество цианид е толкова голямо, че метаболитната способност на организма за справяне с отрови е нарушена. Симптомите на остро отравяне са напр. крампи, повръщане и задушаване до смъртоносно блокиране на дишането. Смъртоносната доза при човека е между 0,5 - 3,5 mg на kg телесно тегло.

Литературата предоставя информация за многобройни случаи на тежки отравяния и смъртни случаи при деца след консумация на големи количества горчиви кайсиеви ядки. В Германия до момента в ГИОР са докладвани няколко случая на леки здравословни нарушения, възникнали вследствие прием на горчиви кайсиеви ядки.

За целите на оценката на риска ГИОР е провел изследване, в резултат на което е определил акутна референтна доза (АРД) от 75 µg цианид на кг телесно тегло. Тази доза (4,5 mg при човешко тегло от 60 кг) е безпроблемна за прием в рамките на едно „хранене“ и при възрастни индивиди отговаря на 2 големи горчиви кайсиеви ядки. Следователно потребителите не трябва да консумират повече от 2 горчиви кайсиеви ядки на ден или трябва изцяло да се откажат от тях. Децата изобщо не бива да приемат ядките.

В интернет-мрежата може да прочетете, че горчивите кайсиеви ядки би следвало да имат лечебен ефект при ракови заболявания. Тези твърдения не са подкрепени от научни доказателства. За лечебно средство срещу рака, както при всички лекарствени средства, е необходимо във връзка с процедурата по издаване на разрешение за пускане на пазара да бъдат предоставени доказателства за неговата ефикасност. Заради подбуждане на неоснователни надежди у тежко болни търговец на горчиви кайсиеви ядки в САЩ преди известно време беше осъден на дългогодишен затвор.

Нормативна рамка/Мерки

Съгласно чл.14 от Регламент (ЕО) No178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

разпространението на безопасни хранителни продукти е отговорност на съответния търговец. В тази връзка негова е и отговорността за предоставяне на потребителите на изчерпателна информация за възможните рискове за здравето.

Ако опаковките, в които се предлагат горчиви кайсиеви ядки за директна консумация, не са снабдени с изчерпателна информация за възможните рискове, то продуктите не могат да бъдат приети за безопасни. С цел предпазване на децата е необходимо и ограничаване в грамажа на предлагания продукт.

През изминалите години контролните органи в Германия частично ограничиха предлагането на пазара на продукти, чиито етикети не предлагат достатъчно информация за тяхната безопасност. Подобни мерки са оправдани и за в бъдеще, е мнението на ГИОР.

Ако при рекламиране на продукта търговецът, съотв. производителят изтъква недоказаното действие на горчивите кайсиеви ядки за лечение на определени заболявания, следва да се провери, дали не е налице нарушаване на изискванията за предлагане на хранителни продукти и лекарствени средства.

Източник:

http://www.nauka.offnews.bg/

Коментари

Лина Тодева
4 дек 2015 20:41

Има контратеза, че определени ензими в организма не позволява амигдалинът да се преобразува до циановодородна киселина. Това се случва само при попадане в ракови клетки и по този начин ги убива - има достатъчно публикации в нета с описание на точния механизъм. Статията започва с твърдението, че няма достатъчно научни изследвания, но след това многократно цитира данни без достатъчна обосновка. Лично съм консумирал по 70 - 100 г сурови кайсиеви ядки дневно в продължение на седмици без да почувствам негативна реакция. Считам, че статията обслужва интересите на фармацевтичните компании.

Хубаво е да се спазва добрият тон. Обидните квалификации не подсилват различното мнение, а напротив.

Доктори продажни - я ако обичате ми извадете колко смъртни случая има от 'преяждане' с кайсиеви ядки и ги съотнесете с тези от химиотерапии..... моье би е 0:1000000 или повече в полза на втората цифра :-). Ма как не ви омръзна да пълните пространството с парадоксалните си неистини в полза на пристрастяването към лекарствените средства ????

Анна Шицова
1 дек 2015 11:05

Интересна статия!

Албена Хюбнер
30 ное 2015 14:11

Беше ми изключително интересно и полезно да прочета, досега грешно вярвах, че няма как да ми навредят сурови ядки. Благодаря!

Аптеки Радикс
30 ное 2015 12:25

Две ядки са напълно приемливо количество. Поздрави Radixpharma.

Аптеки Радикс
27 ное 2015 11:45

Става въпрос за суровите (горчиви) ядки, не е препоръчително консумацията на голямо количество. Освен полезните вещества, които се съдържат в ядките на кайсията, коварно е присъствието на цианогенния гликозид амигдалин, който, попадайки в стомаха с погълнатите кайсиеви костилки, освобождава цианиди. При достатъчно голямо количество приети ядки поради високата токсичност на цианидите може да настъпи остро отравяне.

т.е. на пазара свободно се продава отрова?

Тихомир Ушев
26 ное 2015 17:12

Чакайте малко, какво наричате "горчиви кайсиеви ядки" и какви други има? Аз знам тези, които се продават по лавките за ядки и редовно съм си купувал по 50 грама от тях, без да ми стане нищо лошо. Нали това са ядки от костилката на кайсиите. Явно има различни видове от тези ядки, дайте малко повече разяснения!