Публикация

Опитът на НПЦВЕХ - ВМА в прилагането на НРV ваксините. Профил на безопасност

Ваксинацията се характеризира с добра поносимост, безопасност и както показва нашият опит, в никакъв случай не предизвиква стерилитет


А. ГалевНПЦВЕХ - ВМА

За периода 2009-2012 г. в НПЦВЕХ - ВМА са имунизирани 563 жени срещу НРу тях 42 (13.40%) прекъсват ваксинацията поради забременяване (18 след първа, 24след втора). Ваксинацията се характеризира с добра поносимост, без-опасност и както по­казва нашия опит, в никакъв случай не предизвиква стерилитет. Повече от достатъчно данни доказват ползата от вксинацията срещу РМШ.

Към август 2015 година в 84 страни по света са въведени под една или другаформа шунизационни програми за борба с рака на маточната шийка. Независимо от положените от страна на здравните власти усилия, ваксинационният обхват остава по-нисък от очаквания. Основната причина имунизацията срещу НР\/ да не достига желания обхват Европейския съюз, са обществените нагласи и страхове за безопасността на НРV ваксините. 

През 2015 година в Ехреrt Opinion Drug Safety бе публикуван един голям обзор относно безопасността на НР\/ ваксините. Повечето от цитираните изследвания потвърждават данните от пред- и пострегистрационните проучвания, съгласно които и двете НРV ваксини са безопасни и с добра поносимост. 

Най-честите докладвани нежелани лекарствени реакции са локални, като честотата им достига до 80% и обикновено те изчезват скоро след имунизацията. Честотата на сериозните нежелани събития е променлива, нов в повечето случаи не е доказана пряка причинно-следствена връзка. Спекулира се и с твърдения за връзка между НР\/ ваксините и смъртни случаи, настъпили след ваксинацията Много научни доклади опровергават тези съмнения, но медийният интерес при тези случаи подхранва спекулациите относно безопасността на ваксините като цяло.

" }-->

Коментари

Прилагам вече 4-та година ваксината на 100 процента от децата в моята листа.Нямам нито едно оплакване за странични ефекти.