Публикация

Сити Клиник-Бургас партньор на МБАЛ-Бургас в нелеката задача за профилактика преди лечението на усложненията на диабета

Какво представлява диабет? Какви са симптомите при диабет? Какво е лечението при диабет?-Отговори на тези въпроси ще получите в „Училище по диабет”,чиято първа среща вече се състоя.


Диабетът е хронично,социално-значимо заболяване, което може да споходи всеки независимо от възраст, място, генетичните фактори. И все пак няма за какво да се тревожите, защото състоянето може да се контролира с малко повече съзнание и грижи.

По този повод лекари от Сити Клиник Бургас и МБАЛ-Бургас подемат инициатива за създаване на “Училище за диабет", с подкрепата на сдружение „Диабетни грижи “ и Община Бургас. Целта му е диагностицирането на диабета възможно най-рано и избягване на усложнения. То ще бъде в помощ на страдащите от тази болест,близките им,както и всички които се интересуват от диабет и последиците му върху човешкото здраве.”Училището” ще се провежда два пъти в месеца и ще участват лекари-специалисти, които ще консултират как да живеем с диабет и неговите усложнения.

Участие в първото издание взеха:

д-р Мариана Контева - Национален консултант по инвазивна кардиология Сити Клиник - Бургас, д-р Йорданка Корудерлиева - ендокринолог - МБАЛ-Бургас и д-р Лорис Мануелян - нефролог - Община Бургас.

„Диабетът е сериозен бич на нашето общество, за съжаление все повече се подмладява болестта. На пръв поглед не изглежда нищо страшно-прием на медикаменти и контролиране на определени храни.Като цяло диабетът е „тихият убиец” - той е върха на айсберга, отдолу са всички последици, които нанася без да се усети пациентът.Уврежда бъбреците,сърдечно-съдова система,периферни съдове и нерви,водещо до инвадиализация и смърт. Крайно време е съвместно с МБАЛ-Бургас, заедно и с тяхна помощ да обясним на пациента,за неговите отговорности,за това,което той трябва да поеме като контрол на собственото си състояние,за да може и ние да бъдем ефективни.”- сподели д-р Контева,управител на Сити клиник - Бургас, по повод инициативата в която ще участва.

В света над 370 милиона души живеят с диабет, още 280 милиона са в преддиабетно състояние. В България има около 520 000 души с диабет, от тях 80 000 са на инсулиново лечение, от които 2 500 са деца. На всеки пет секунди в света се открива диабет на един човек, на всеки 10 секунди –един човек, който е поразен от диабет, получава усложнение от него.

Следващата среща на Училището по диабет ще бъде на 10.12.2015 /четвъртък/ в Аулата на МБАЛ-Бургас.

Беседата ще бъде на тема ”Влияние на диабета върху сърдечно-съдовата система” - лектор - д-р Мариана Контева.

Коментари