Публикация

Бруцелозата при хора и животни - отново актуална в България (резюме)

След период от няколко години, през които са регистрирани от нула до единични случаи на заболели хора годишно, епидемична обстановка се промени


Р. Ненова1, И. Томова1, Р. Сапаревска2, И. Иванов1, Т. Кантарджиев1

1 Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

2 Надзор на заразните болести, РЗИ-Кюстендил

След като почти половин столетие България беше свободна от автохтонни случаи на бруцелоза при хора и животни, през 2006 г заболяването отново ни напомни за себе си. В резултат на нелегален внос на заразени животни в няколко области на страната възникнаха епизоотии и епидемичен взрив сред местното население. Предприетите бързи и адекватни мерки до 2008 г доведоха до тяхното успешно овладяване. 

След период от няколко години, през които са регистрирани от нула до единични случаи на заболели хора годишно, епидемична обстановка се промени. През юли-август 2015 г бяха регистрирани злучаи на бруцелоза в нов пограничен район без връзка с предходното огнище. Това показва необходимостта от постоянни и неотслабващи по интензитет превантивни мерки, основно в пограничните райони и сред рисковите групи от населението.

Коментари