Публикация

Опасна ли е пролиферативната диабетна ретинопатия

Какви са рисковете и какво е лечението на заболяването, обяснява доц. д-р Борислав Дъбов, консултант в Очна болница „Бургас”


Диабетната ретинопатия е усложнение в следствие на диабета, което засяга задната част на окото. Според статистиката 90% от хората, болни от диабет, в някакъв етап от живота си развиват ретинопатия. Заболяването преминава през различни стадии. Ако то не се открие навреме, се развива т.нар. пролиферативна ретинопатия. Името идва от пролиферация – новообразуване, разрастване, обяснява доц. д-р Борислав Дъбов, един от водещите витреоретинални хирурзи у нас. При този напреднал стадий нормалният приток на кръв към ретината е намалял. Формирали са се нови „крехки” кръвоносни съдове, които се пукат и предизвикват малки кръвоизливи в очното дъно. Започва и влошаване на зрението – замъгляване, поява на точки, светкавици или рязка загуба на зрението.

В напредналите страни, включително и в България, най-честата причина за слепота в активната възраст от 20 до 40 години е именно пролиферативната диабетна ретинопатия.

При развитие на ретинопатия основна роля има гелът, който изпълва окото или т.нар. стъкловидното тяло. То служи за „скеле” на новообразуваните „чупливи” съдове. По него тези съдове растат като „бръшлян на стена”. Това се случва по-често при младите инсулинозависими диабетици. Започва контракция на стъкловидното тяло, която води до кръвоизливи, а те от своя страна – до повторна контракция. Така се получава порочен кръг.

От решаващо значение е да се започне адекватно лечение. Изчакването кръвоизливът да се разнесе от само себе си единствено може да забави навременната терапия. Повишава се рискът от нов кръвоизлив.

Лазерлечението е подходящо за началните стадии на диабетната ретинопатия, но е неефективно при пролиферативната, защото то не може да бъде извършено на местата, където кръвоизливите не са се разнесли.

Единственото доказано ефективно лечение при пролиферативна витреоретинопатия е операция, наречена „парс-плана витректомия” и ендолазерът. Витректомията е операция, при която се отстранява гелът, с който е изпълнено стъкловидното тяло, и се замества от физиологичен разтвор.Заедно с гела се премахва и кръвта, следствие от кръвоизливите. Т.е. чрез витректомията се премахва „скелето” за разпространение на болните кръвоносни съдове. Може би най-важната част от операцията е интервенцията с ендолазер, при която се унищожават увредените (исхемичните) полета. 

Очна болница „Бургас” разполага с апаратура от най-ново поколение за извършване на този вид операции и е единственото лечебно заведение в Югоизточна България, в което се извършват подобни интервенции.

Пролиферативната ретинопатия е тежко усложнение от диабета. За да се избегне развитието й, е препоръчително болните от диабет да преглеждат очите си веднъж годишно, а инсулинозависимите диабетици поне веднъж на шест месеца. На 21-ви ноември, вмесеца за борба с диабета, чрез кампанията на Очна болница „Бургас” за безплатен скрининг на диабетна ретинопатия диабетно болни пациенти преминаха профилактичен преглед на очите. На 9% от тях е установена начална форма на диабетна ретинопатия. Тяхното състояние изисква то да бъде прецизно проследено във времето, с цел прилагане на своевременно лечение. 22% са със съмнения за заболяването. За тях са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди или отхвърли диагнозата.Целта на кампанията, която се провежда всяка година, е да се профилактират хората с диабет, за да се открие в ранен стадий диабетната ретинопатия (ако е развита такава), когато възможностите за лечение са много ефективни.

Коментари