Публикация

Какво представлява ракът на маточната шийка ? - Част 2

Ракът на маточната шийка е едно от най- разпространените злокачествени заболявания при жените


Съвременни методи за лечение:

Възможните варианти за лечение зависят от няколко неща: стадия на заболяването, размера на тумора, възрастта на пациента и намерението му да има деца. Основните методи на лечение са три вида: хирургичен, лъчетерапия и химиотерапия. Кой от тях ще бъде използван зависи от стадия на заболяването.

1/При данни за Ca in situ се извършва конизация- хирургично изрязване на конусовиден участък от маточната шийка за отстраняване на изменения участък. Изрязаната тъкан се изпраща за хистологично изследване и при липса на белези на инвазивност манипулацията е достатъчна за излекуване.

2/При инвазивният карцином:
IA1 ст.-микроинвазивен карцином-инвазия под 3мм подлежат на конизация или тотална хистеректомия със или без тазова лимфна дисекция.
IA2ст.-радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция и парааортална биопсия на лимфен възел,трахелектомия при млади пациентки.

а/ При негативни тазови лимфни възли се препоръчва само наблюдение.

б/ При позитивни лимфни възли-лъчетерапия или комбинирана лъче-химиотерапия съдържаща Платина режими.

в/ При позитивни парааортални лимфни възли –лъчетерапия на парааорталните лимфни възли.

IB1ст. –няма стандартно поведение може:
Радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция и биопсия на параортален лимфен възел. В адювантен план-лъчетерапия синхронно с Цисплатина съдържаща химиотерапия.

IB2ст. –лъчетерапия синхронно с цисплатина съдържаща химиотерапия,интракавитарна брахитерапия,индивидуализиране на хирургичното лечение.

IIA,B,IIIA,B,IVA ст.- стандарт е синхронна лъче- химиотерапия съдържаща платина.

ІVBст.-платина съдържаща химиотерапия


Можем ли да предотвратим развитието на болестта?

Ракът на маточната шийка е предотвратим, а при своевременна диагностика - лечим! Както по-рано беше посочено в 95%-99.7% от случаите ракът се дължи на човешкия папилома вирус за който са създадени ваксини. Ваксинирането намалява риска от развитието на рак, но не го елиминира .Ваксинацията се извършва на момичета преди да са започнали полов живот. В българия препоръчителната възраст е над 9 години. Ваксинацията се провежда по определена схема до 6 месеца.

Ракът на маточната шийка е лечим когато е хванат в ранен стадий.За ранната му диагноза спомага скрининга.На скринингово изследване подлежат всички жени между 30-60 години.Първоначално 1 годишно,след 2 нормални цитонамазки веднъж на 3 години.

Ако има изменения:

-нова цитонамазка на 3-ти месец и 6-ти месец

-изследване за човешки папилома вирус

-коилпоскопия с биопсия.

Възможно ли е лечението с медикаменти да пребори болестта, без да се налага хирургична намеса?

Отговорът е Не. Основния метод на лечение в ранните стадии е хирургичното лечение. Самостоятелно медикаментозно лечение се прилага м случаите при локално авансирал и метастазирал стадий. Профилактика на заболяването обаче може да се извърши медикаментозно т.е чрез ваксинация.

Възможно ли е пациентката да запази своята фертилност след лечението на този вид рак?

Този път отговора е Да, в случаите когато карцинома е in sito или IA1ст. и пациентката подлежи на конизацио.

Коментари