6-ти симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия"
Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия
Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия
Лечебно заведение
6-ти симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия"

6-ти симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия"

.

Извънредният брой на сп. "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия" е посветен на проведения през април 2015 г. 6-ти симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия".

Темите и резюметата от събитието можете да видите в публикувания по-долу файл.

Прикачени файлове

6-ти симпозиум

Мнения