Публикация

МУ-Варна откри модерна лаборатория „3D технологии в стоматологията“

В зала „Доц. д-р Д. Клисаров" във Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Варна


МУ-Варна откри модерна лаборатория „3D технологии в стоматологията“

В зала „Доц. д-р Д. Клисаров" във Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Варна бе открита единствената в страната лаборатория „3D технологии в стоматологията". Символично лентата бе прерязана от зам.-ректора по международно сътрудничество, акредитация и качество проф. Тодорка Костадинова и декана на Факултета по дентална медицина проф. д-р Цветан Тончев.

В тази лаборатория студентите още от 2-и курс на обучението си започват да изработват модели с 3D принтер и лабораторен 3D скенер. Системата съкращава времето за създаване на моделите и осигурява голяма прецизност. Принципът на работа на 3D принтера е послойно изграждане на моделите посредством фотополимеризация на фотополимери. В комплекта влиза и апарат за допълнителна полимеризация след принтиране. Лабораторията е осъществена по Проект №ДФНИ Б02/19 от 19.12.2014г. с бенефициент МУ-Варна и финансова подкрепа от ФНИ към МОН на Република България.

" }-->

Коментари