Публикация

МЗ организира приемни и горещи телефони за пациенти в страната


Горещи телефони и приемни за пациенти работят във всички регионални центрове по здравеопазване в страната. В тях всеки може да получи информация за правата и задълженията си, за възможностите за достъп до лечебни заведения или лекарства.

Освен това там хората ще имат връзка и със структурите на ТЕЛК, НЕЛК и картотеката с медицински досиета.

Организацията е създадена, за да улесни достъпа на хората до търсената от тях информация, с цел гарантиране на правата им, съобщава Министерството на здравеопазване.

Коментари