Публикация

Шести национален конгрес по фармакология ще се проведе във Варна


От 1 до 4 октомври във Варна ще се проведе Шестият национален конгрес по фармакология.

Ще бъдат представени и обсъдени данни, получени при проучвания в едни от най-важните области на съвременната фармакология и фармакотерапия.

Форумът е организиран от Института по невробиология при Българската академия на науките и варненския Медицински университет.

 

Коментари