Публикация

Митове и легенди за антибиотиците (ВИДЕО)

Приеманите дози антибиотици се увеличават, защото резистентността на микроорганизмите става много по-голяма


Откриването на антибиотиците предизвика революция в медицината. Преди около 100 години Александър Флеминг открива пеницилина, чието приложение започва през Първата световна война. По-късно с развитието на медицинската наука и фармацевтичната индустрия са открити нови формули. Успоредно с това обаче започва покачване на дозите на антибиотиците, тъй като резистентността на микроорганизмите става много по-голяма.

Неразумната употреба на антибиотици обаче може да доведе до изчерпване необходимите молекули. Така например през последните десет години на пазара са пуснати едва две нови молекули. Поради тази причина е необходимо те да бъдат прилагани само за лечение на сериозни инфекции.

" }-->

Коментари