Публикация

РЕЗЮМЕ: Ларингомалация и анестезия в детска възраст

Елеонора Желева, Вилиян Платиканов - КАИЛ, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна


Ларингомалацията е най-честата вродена аномалия на ларинкса при деца под 1 година. Ларингомалацията (от гръцки malakia - болестно омекване на част от орган) е термин, широко използван, за да се опише "вътрешния" колапс на супраглотисните структури на ларинкса по време на вдишване , водещ до обструкция на горни дихателни пътища и звуковия феномен инспираторен стридор. Диагнозата се основава на видуализацията на ларинкса при спонтанно дишане. Хирургичната интервенция е показана само при тежките случаи на ларингомалация. 

Ние ще се фокусираме върху анестезиологичните проблеми в периоперативния период при лечението на ларингомалацията.

Коментари