Публикация

РЕЗЮМЕ: Канюлиране на вена югуларис инерна при деца под ултразвуков контрол

Елеонора Желева, Вилиян Платиканов - КАИЛ, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна


Осигуряването на ЦВП е важен аспект от лечението на пациентите независимо от възрастта. В практиката рутинното изпълнение на тази инвазивна манипулация се основава на предполагаемата локализация на съдовете, която се счита, че кореспондира с идентификация на анатомични маркери известна като landmark technique. Канюлирането на Вътрешна югуларна вена при кърмачета и малки деца прилагайки традиционната техника е по-трудно и с по-ниска успеваемост в сравнение с възрастни. Съображенията, които трябва да се имат в предвид, са малкия размер на съдовете, повърхностното им разположение, по-голямата подвижност, вариабилността в анатомията, необходимостта от обща анестезия. 

Навлизането на Ултразвуковата техника в клиничната практика на анестезиолога даде възможност по неинвазивен път да се видуализира и канюлира таргетния венозен съд под контрол в реално време, да се повищи успеваемостта и да се намали риска от пунция на каротидната артерия.

Ние ще насочим вашето внимание към особеностите при канюлирането на ВЮИ при деца под УЗ контрол.

" }-->

Коментари