Публикация

3-ти Декември - Международният ден на хората с увреждания

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН избира 3 декември за Международен ден на хората с увреждания


На 3 декември се отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Призивите на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много страни.

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН избира 3 декември за Международен ден на хората с увреждания.

Неговата цел е постоянно да мотивира институциите да предприемат по-ефективни мерки, с които да се гарантира достъпa до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпa до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, имащи пряко отношение към тях.

Предизвикателството на днешния ден е, че той задължава всички ангажирани с проблемите на хората с увреждания, да обръщат внимание на самия човек, неговата индивидуалност и лично достойнство, а не на физическата слабост.

Това е европейският модел на политики към и за тези личности, който и България трябва да следва.

Реалността обаче е такава, че днес хората с увреждания се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си.

Време е обществото да разбере, че те се нуждаят от особено внимание.

Главната идея на политиките спрямо хората с увреждания е създаването на предпоставки те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си както всички останали.

Коментари