Публикация

Джипитата с критика към Наредбата за профилактични прегледи и диспансеризация

При диспансерно наблюдаваните заболявания са добавени редките заболявания, но за сметка на това отново не са включени по-значими заболявания и състояния като доброкачествена простатна хиперплазия и дислипидемии


Сдружението на джипитата (НСОПЛБ) изпрати критики към проекта за Наредба №39, която регламентира реда за профилактичните преледи и диспансеризацията. Това е поредният документ, чието съдържание не съответства на мотивите, приложени към него, се казва в становището на НСОПЛБ. 

Ето и други възражения: 

  • В проекта се определят „параметрите на медицинския целесъобразен минимум, който НЗОК следва финансово да гарантира за здравноосигурените”, което по същество е фиксиране на вид и обем дейности, без възможност за договаряне (виж. ал.(7) на чл. 12- променена).
  • Няма нищо ново в профилактичните прегледи на деца и възрастни, което да води до реално повишаване на ранното откриване и лечение на заболяванията или промоция на здравето. 
  • При диспансерно наблюдаваните заболявания са добавени редките заболявания, но за сметка на това отново не са включени заболявания и състояния като доброкачествена простатна хиперплазия и дислипидемии, които по своята честота, риск от усложнения и др. носят характеристиките на социалнозначими.
  • Въведената нова „терминология”- „Препоръчителна периодичност на диспансерно наблюдение, Препоръчителна периодичност на медико-диагностичните дейности, Препоръчителна периодичност на консултативните дейности” подлежи на тълкувания, внася неяснота и затруднява, вместо да оптимизира работата на лекарите.
  • На фона на недостига на направления за остри заболявания са увеличени необосновано консултациите при хронични заболявания, които стават задължителни. При профилактичните прегледи има посочена възможност (без гарантиран ресурс) да се насочват пациенти от т.н. рискови групи за консултация, където в доста случаи дейностите, които трябва да бъдат извършени са от компетенциите на ОПЛ. 
  • Вида на предлаганите промени налага извода, че в изготвянето им не са участвали експерти (представители на съсловието, които ежедневно извършват тези дейности- предимно в извънболничната помощ), което за съжаление е повтарящ се погрешен подход.  

Пълният текст на становището на НСОПЛБ по Наредба 39 можете да видите в прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Становище Наредба 39

Коментари