Публикация

Форум по анестезиология и интензивно лечение в София


От 1 до 4 октомври в парк хотел „Москва”- София, ще се проведе ХVІ-ият национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение.

Във форума, организиран от Научното дружество на анестезиолозите в България, ще участват изтъкнати наши и чужди специалисти.

Сред темите, които ще бъдат дискутирани, са: „Изкуствена белодробна вентилация”,
„Невроанестезия”, „Регионална анестезия”, „Интензивно лечение – мониторинг, сепсис, комбинирани травми”, „Следоперативно обезболяване”, „Анестезия при ендоскопска хирургия”, „Детска анестезия”, „Анестезия в акушерството и гинекологията” и други.

 

 

Коментари