Публикация

Доц. Антоанета Цветкова от Медицински университет оглави комисията по здравеопазване във Варна

Доц. Антоанета Цветкова от МУ-Варна бе избрана за председател на постоянната комисия по здравеопазване на втората сесия на Общинския съвет с 48 гласа „за" при 50 гласували съветници


Доц. Антоанета Цветкова от Медицински университет оглави комисията по здравеопазване във Варна

Доц. Антоанета Цветкова от МУ-Варна бе избрана за председател на постоянната комисия по здравеопазване на втората сесия на Общинския съвет с 48 гласа „за" при 50 гласували съветници.

Доц. Цветкова, която е доктор по икономика, е ръководител на УНС „Помощник-фармацевт" в Медицински колеж – Варна. Тя преподава на студентите в Медицински колеж, като води лекции и упражнения по дисциплините „Социална фармация и фармацевтично законодателство" и „Медицински изделия", ръководител е на преддипломния стаж на помощник-фармацевти, водила е лекции и упражнения в магистърската програма по „Фармацевтичен мениджмънт" към Факултета по обществено здравеопазване по дисциплината „Приложни аспекти на икономическата теория в здравния и фармацевтичния сектор" и упражнения в магистърска програма по дисциплината „Фармакоикономика" на Факултета по фармация.

Новият председател на комисията по здравеопазване е завършила Полувисш медицински институт през 1992 г. специалност "Помощник-фармацевт", има придобита магистърска степен по Здравен мениджмънт през 2008 г. в Медицински университет – Варна и е специализирала „Икономика на здравеопазването", като през 2015 година е защитила дисертация на тема: „Социални и фармакоикономически аспекти при употреба на безрецептурно отпускани лекарствени продукти". Научните й интереси са в областта на фармакоикономиката и икономиката на здравеопазването. Доц. Цветкова има множество публикации в български и чуждестранни научни издания в областта на фармацевтичния пазар, 16 от които публикации с общ импакт фактор 48.378.

Коментари