Публикация

МУ-Варна с две награди в конкурса „Най-добра дипломна работа“

Възпитаничките на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна Мария Стоилова и Янка Фирова са победителки в конкурса за най-добра дипломна работа в раздел Хуманитарни науки на Териториалната организация на научно-техническите съюзи


МУ-Варна с две награди в конкурса „Най-добра дипломна работа“

Възпитаничките на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна Мария Стоилова и Янка Фирова са победителки в конкурса за най-добра дипломна работа в раздел Хуманитарни науки на Териториалната организация на научно-техническите съюзи. Наградите бяха връчени на 4 декември на официална церемония в зала Варна на Община Варна.

Първото място в направление Хуманитарни науки спечели дипломантката по Здравен мениджмънт на МУ-Варна Мария Стоилова за дипломната си работа на тема „Иновации в университетските болници в България – анализ и перспективи пред болничното управление".

„С научния си ръководител – доц. Мила Георгиева, работихме съвместно 9 месеца. Днес иновациите са от съществено значение и се разглеждат като ключов фактор за ускоряване на икономическия растеж и конкурентоспособността на всяка организация. Те са движеща сила на бизнеса в съвременното пазарно стопанство, както и за една университетска болница, в каквато работя и аз. Съвременните български университетски болници имат сложно управление и комплексни управленски проблеми. Именно това породи интереса ми към избраната тема. Искам да изкажа специални благодарности на моя научен ръководител, на преподавателите от Факултета по обществено здравеопазване за добрата подготовка и не на последно място на МУ-Варна за оказаната подкрепа, на Община Варна за високата оценка", сподели Мария при получаването на наградата.

Втора награда заслужено спечели Янка Фирова, дипломантка по Управление на здравните грижи. Нейната разработка е на тема „Очаквания и удовлетвореност на пациентите от болничните услуги в частния и публичния сектор".

„Целта на дипломната ми работа беше да се проучат и анализират разликите в очакванията и удовлетвореността на пациентите от болничното обслужване в публичния и частния сектор. Проведох собствено проучване на територията на Североизточна България от 6 до 30 април 2015 г., включващо регионите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, при което бяха анкетирани 242 пациенти, разпределени и хоспитализирани в болници с публична и частна собственост. Благодарна съм за съдействието и подкрепата на дипломния ми ръководител доц. Клара Докова, както и на преподавателите от Катедрата по здравни грижи", разказа Янка Фирова.

В конкурса участваха дипломанти от всички варненски университети, като дипломните работи бяха разпределени в три тематични направления: Технически науки, Икономически науки и Хуманитарни науки.

Коментари