Публикация

Лекарите от ТЕЛК-Пловдив оттеглиха оставките си

В началото на ноември 15 от общо 18 лекари обявиха, че напускат и срокът за предизвестията им трябваше да изтече на 5 декември, което реално щеше да доведе до спиране на работата на ТЕЛК – Пловдив.


Лекарите от ТЕЛК към Многопрофилната болница в Пловдив оттеглиха предизвестията си за напускане, тъй като вече са взети законодателни мерки за исканата от тях промяна на нормативната уредба, която ги принуждава да връщат пари на НОИ при отмяна от съда на техни решения, в резултат на които са отпуснати инвалидни пенсии.


Административния ръководител на звеното д-р Райна Ангелова коментира, че тя и колегите й са решили да останат на работа след среща с директорите на МБАЛ - Пловдив и на Регионалната здравна инспекция, които са ги информирали, че в комисията по здравеопазване в Народното събрание вече се обсъждат варианти за корекция на законовата уредба. Според медиците трябва да се промени чл.110 от Кодекса за социално осигуряване, на базата на който съставите от експертните комисии трябва да връщат парите за получените инвалидни пенсии при обжалване от НОИ.

Медиците искат при обжалване на решение за инвалидна пенсия да спират плащанията до окончателното произнасяне..

По думите й, ако след Нова година промените не бъдат факт, лекарите от ТЕЛК този път ще напуснат работа без предизвестия.

" }-->

Коментари