Публикация

Гъбични инфекции на кожата, космите и ноктите (ВИДЕО)

Гъбичните инфекции на кожата, космите и ноктите са много разпространени заболявания. Много често обаче техните симптоми наподобавят друг здравен проблем.


 Затова е необходимо, още при първите прояви, човек да потърси специалист, който да направи съответните изследвания и да докаже диагнозата.

Съвременните методи за доказване на гъбичните инфекции включват директно микроскопско изследване, посявка на Сабуро агар, както и много нови методи като дерматоскопия, лампа на Wood и др.
Изключително важно е терапията да бъде предписана от специалист. В практиката си често се сблъскваме с пациенти, които започват самолечение. Това води до риск да не изберем правилния препарат и проблемът да се задълбочи.

Коментари